MNET071p Etika v práci nutričního terapeuta se specializací

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
0,5 h týdně. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc. (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Katedra výživy člověka - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výživy člověka - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 12. 10. Pá 8:00–9:40 A21/112
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Seznámení s problematikou etiky obecně a uvedení do etiky pomáhajících profesí se zaměřením na práci nutričního terapeuta.
Osnova
  • 1.Základní pojmy (etika – praktická filozofie, normativní etika a metaetika, lékařská a zdravotnická etika, bioetika). Hippokratovská tradice. Principy zdravotnické etiky. 2.Vnitřní mravnost lékařství a jiných pomáhajících profesí. Svědomí člověka. Důstojnost člověka. 3.Lidská práva a práva pacientů. 4.Výzkum s účastí lidských subjektů (informovaný souhlas, etické komise, základní dokumenty). 5.Konkrétní aktuální problematika – rozeznat a posoudit neetické chování nutričního specialisty a vyhodnotit jeho důsledky.
Literatura
  • Blízké a vzdálené :etické teorie a principy práce s lidmi. Edited by Jan-Olav Henriksen - Arne Johan Vetlesen - Miluše Juříčková. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2000. 210 s. ISBN 80-85834-85-5. info
  • Od narození do smrti : etické problémy v lékařství. Edited by David C. Thomasma - Thomasine Kimbrough Kushner, Translated by Lucie M. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 389 s. ISBN 8020408835. info
  • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o etice a vstřícném chování. první vydání. Praha: Galén, ČLS J.E. Purkyně, 1998. 95 s. ISBN 80-85824-87-6. info
  • The Sage handbook of health care ethics : core and emerging issues. Edited by Ruth F. Chadwick - Henk ten Have - Eric M. Meslin. 1st ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Ltd, 2011. xxi, 454. ISBN 9781446200971. info
Výukové metody
semináře
Metody hodnocení
kolokvium
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.