MNHV0721p Hygiena výživy I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0.5/0/0. 7,5. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 11:00–12:40 A15/308
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu student vysvětlí pojmy a věcnou náplň potravinového práva ČR a EU ve vztahu ke stravování osob v rámci zdravotních a sociálních služeb. Rozlišuje pojem nebezpečí a riziko. Umí popsat a posoudit různé typy nebezpečí z potravin a pokrmů. Vysvětlí principy zavádění a udržování systému HACCP v zařízeních stravovacích služeb se zaměřením na stravování osob v rámci zdravotních a sociálních služeb. Vysvětlí základní požadavky na předměty pro styk s potravinami.
Výstupy z učení
Student po ukončení předmětu bude schopen
popsat a vysvětlit význam bezpečnosti potravin ve výživě různých skupin obyvatelstva;
vysvětlit zásady systému kritických bodů (HACCP) při poskytování stravování osob v rámci zdravotních a sociálních služeb a dohlížet na jeho funkci;
popsat zásady správné výrobní a hygienické praxe (SVP/SHP) při poskytování stravování v rámci zdravotních a sociálních služeb.
Osnova
 • Definice pojmů (potravina, pokrm, bezpečnost potravin, stravovací služba, nebezpečí, riziko).
 • Platná legislativa ČR a EU ve vztahu ke stravovacím službám.
 • Zdroje biologických, chemických a fyzikálních nebezpečí ve stravovacích službách, hodnocení rizika.
 • Požadavky na systémy HACCP ve stravovacích službách.
 • Ověřování systému kritických bodů (HACCP): verifikace, validace, základy standardizace.
 • Správná výrobní a hygienická praxe (SVP/SHP) ve stravovacích službách, zaměření na stravování osob v rámci zdravotních a sociálních služeb.
 • Bezpečnost předmětů pro styk s potravinami a pokrmy.
Literatura
  povinná literatura
 • Předmětové studijní materiály v ISu.
  doporučená literatura
 • Kolektiv autorů a Kolektiv autorů. Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Část I. on-line. Praha: Národní informační středisko pro podoru jakosti., 2006. 63 s. ISBN 80-02-01822-2. URL info
 • VOLDŘICH, Michal. Zavádění systému kritických bodů (HACCP) : základní informace, postup zavádění, příklady dokumentů. 1. vyd. Praha: ÚZPI-Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. 96 s. ISBN 8072710044. info
 • VOLDŘICH, Michal a Marie JECHOVÁ. Bezpečnost pokrmů v gastronomii. 1. vyd. Praha: České a slovenské odborné nakladatelství., 2006. ISBN 80-903401-7-2. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:MNHV0721p!
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
neukončuje se
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/MNHV0721p