MNIM101 Imunologie

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (přednášející)
MUDr. Zita Chovancová, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Miroslava Bučková
Dodavatelské pracoviště: Ústav klinické imunologie a alergologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
MNHV0822p Hygiena výživy II - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Posluchači se seznámí se základy klinické imunologie a alergologie. Základy diagnostiky léčení. Po absolvování tohoto předmětu bude student rozumět základním mechanismům imunitní odpovědi tak, aby mohl pochopit, jak rozvoj poruch imunitního systému vede k různým formám imunopatologických chorob.
Osnova
  • Imunologie a medicína. Historie imunologie. Buňky a orgány imunitního systému. Antigeny. Rozvoj imunitní reakce. Hlavní histokompatibilitní komplex. Lymfocyty B a tvorba protilátek. Imunoglobuliny. Lymfocyty T a celulární imunita. Buněčná cytotoxicita. Cytokiny. Obranné funkce imunitního systému. Antiinfekční imunita. Vrozená imunita. Alergické choroby. Výživa a imunita. Imunopatologie. Imunodeficience. Autoimunitní choroby. Imunologická prevence (vakcinace) a terapie. Laboratorní imunologické metody.
Literatura
    doporučená literatura
  • CHAPEL, Helen, Mansel HAENEY, Siraj A. MISBAH a Neil SNOWDEN. Základy klinické imunologie : 6. vydání. Translated by Vojtěch Thon. Kroměříž: Triton, 2018. xiv, 343. ISBN 9788075533968. info
    neurčeno
  • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. 4. vyd. Praha: Triton, 2009. 316 s. ISBN 9788073872809. info
  • HOŘEJŠÍ, Václav, Jiřina BARTŮŇKOVÁ, Tomáš BRDIČKA a Radek ŠPÍŠEK. Základy imunologie. 5. vydání. Praha: Triton, 2013. 330 stran. ISBN 9788073877132. info
  • Gut flora, nutrition, immunity and health. Edited by R. Fuller - G. Perdigâon. Malden, MA: Blackwell Pub., 2003. xii, 276 p. ISBN 1405100001. info
Výukové metody
Přednáška a aktivní prezentace studentů pod dohledem vyučujícího.
Metody hodnocení
Zápočet po absolvování přednášek. K získání zápočtu je nutná účast na 90% vyučovacích hodin, aktivní účast na výuce i diskusi. Znalosti jsou průběžně kontrolovány ústními dotazy.
Informace učitele
Průběžné informace o studiu jsou vyvěšovány ve vestibulu Ústavu klin. imunologie a alergologie. Kontaktní osoba: Prof Jiří Litzman, tel: 05 4318 3125
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.