MNKS101s Kazuistický seminář

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Veronika Suchodolová (cvičící)
Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Halina Matějová (cvičící)
Garance
Mgr. Veronika Suchodolová
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
MNPX0842 Praxe II && MNSP081 Souvislá praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je reflektovat průběžnou praxi studentů, umožnit integrovat získanou pracovní zkušenost a propojit teorii a praxi. Základem je implementace teorie procesu nutriční péče do praxe jako nepostradatelné dovednosti nutričního terapeuta (nutriční anamnéza, stanovení nutričních diagnóz, návrh nutričních intervencí a metod monitoringu a evaluace). Předmět klade důraz na samostatnou práci studenta s dospělými i dětskými klienty v zařízení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: identifikovat nutriční diagnózu, navrhnout nutriční intervenci a monitorovat a hodnotit nutriční péči pacienta v rámci procesu nutriční péče.
Osnova
  • Samostatná práce se zadáním zpracování kazuistiky a s klientem /pacientem se supervizí v kazuistickém semináři na principech nutriční péče formou prezentací s diskuzí.
Literatura
  • Communication and education skills for dietetics professionals. Edited by Betsy B. Holli. 5th ed. Philadelphia: Wolter Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009. xiv, 396. ISBN 9780781774345. info
  • NAHIKIAN-NELMS, Marcia, Sara Long ROTH a Karen LACEY. Medical nutrition therapy : a case study approach. 3rd ed. Belmont: Brooks/Cole, 2009. xx, 432. ISBN 9780495555377. info
  • PENDER, F. Clinical cases in dietetics. Ames, Iowa: Blackwell Pub., 2008. xiv, 281. ISBN 1405125640. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
zápočet podmíněn 90% účastí a prezentacemi kazuistik s diskuzí
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.