MNKV0822c Komunitní výživa a zdravotní péče u vybraných skupin obyvatel II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Halina Matějová (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
MNKV0721c Komunitní výživa - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat znalosti pro schopnosti edukace příslušníků jednotlivých komunit v oblasti léčebné výživy i neléčebné výživy, analýza a vyhodnocení rizika plynoucího z nesprávné výživy a provádění opatření k postupnému zlepšování výživového stavu sledované komunity. Součástí předmětu je i problematika závislostí v práci nutričního terapeuta.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen analyzovat a řešit nutriční problém komunity. Praktická výuka je zaměřena na vyhodnocení výživového stavu vybraných skupin obyvatelstva, provádění odborných konzultací v oblasti správné výživy, sestavování stravovacích pokynů pro různé skupiny obyvatel všech věkových kategorií i s různými hendikepy. Výstupem předmětu je zdůvodnění, navržení a vypracování projektu se zaměřením na výživovou intervenci pro vybranou skupinu obyvatelstva a jeho praktickou implementaci.
Osnova
  • Praktická výuka bude zaměřena na vyhodnocení výživového stavu vybraných skupin obyvatelstva, provádění odborných konzultací v oblasti správné výživy, sestavování stravovacích pokynů pro různé skupiny obyvatel všech věkových kategorií i s různými handicapy, komunikace a edukace příslušníků jednotlivých komunit v oblasti léčebné výživy, vyhodnocení rizika plynoucí z nesprávné výživy a provádění opatření k postupnému zlepšování výživového stavu sledované komunity, hodnocení účinnosti navrženého nápravného opatření, navržení a vypracování projektu se zaměřením na výživovou intervenci pro vybranou skupinu obyvatelstva.
Literatura
  • BOYLE, A., HOLBEN, D.,H. Community nutrition in action: An entrepreneurial approach, Brooks/Cole, 4. vyd., 2006, 704 s.
  • DUYFF, Roberta Larson. Academy of nutrition and dietetics complete food and nutrition guide. 5th edition. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2017. xii, 802. ISBN 9780544520585. info
Výukové metody
cvičení, skupinový projekt
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
80% účast na přednáškách a cvičeních, absence budou tolerovány v případě návštěvy lékaře - je třeba doložit příslušnou dokumentací nebo potvrzením od lékaře.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.