MNLN071p Legislativa v práci nutričního terapeuta se specializací - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0.5/0/0. 7.5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Krobot (přednášející)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 25. 10. 8:00–9:40 A21/112, Pá 1. 11. 8:00–9:40 A21/112, Pá 8. 11. 8:00–9:40 A21/112, Pá 15. 11. 8:00–9:40 A21/112, Pá 22. 11. 8:00–9:40 A21/112, Pá 29. 11. 8:00–9:40 A21/112, Pá 6. 12. 8:00–9:40 A21/112, Pá 13. 12. 8:00–9:40 A21/112, Pá 20. 12. 8:00–9:40 A21/112
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je seznámení se základy sytému práva a jednotlivých právních odvětví. Zvláštní důraz je kladen na právní problematiku vyskytující se při poskytování zdravotní péče a to na všech úrovních.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen se orientovat v právní legislativě svého oboru.
Osnova
 • Vztah práva a medicíny. Tvorba a systém právních norem. Právní vědomí. Základní právní normy poskytování zdravotnických služeb: všeobecné zdravotní pojištění, právní postavení občana ve zdravotnictví. Pracovně právní vztahy: pracovní kázeň, pracovní spory, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých. Správní řízení ve zdravotnictví: odpovědnost pracovníka za způsobenou škodu. Orientace v legislativě týkající se oboru nutriční terapie včetně potravinářské legislativy a legislativy stravovacích služeb.
Literatura
  povinná literatura
 • www.efad
 • http://www.efsa.europa.eu/
 • http://www.szpi.gov.cz/
  neurčeno
 • Sbírka zákonů
 • http://www.bezpecnostpotravin.cz/
 • VONDRÁČEK, Lubomír a Vlasta WIRTHOVÁ. Právní minimum pro sestry : příručka pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 95 s. ISBN 9788024731322. info
 • VONDRÁČEK, Lubomír a Jan VONDRÁČEK. Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. 30 s. ISBN 8072623923. info
 • PRUDIL, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 4. dopl. vyd. Brno: NCONZO, 2005. 77 s. ISBN 807013433X. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/MNLN071p