MNMS081c Multikulturní a sociální aspekty výživy - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc. (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
MNZA071p Zákl. andragogiky - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pochopit souvislost mezi stravovacími návyky, životním stylem, způsobem života, hodnotovými systémy a specifickými aspekty kultury (náboženství atd.)
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen zvládat multikulturní a sociální odlišnosti v péči o pacienty nebo klienty.
Osnova
 • 1.Kultura, kulturní dědictví 2.Masová kultura 3.Multikulturní, interkulturní 4.Kontrakultura, alternativní kultura 5.Hodnota versus potřeba 6.Základní důrazy sociologie výživy 7.Společnost versus výživa 8.Tradiční společnost versus výživa 9.Moderní společnost versus výživa 10.Postmoderní společnost versus výživa 11.Restaurace jako sociální atribut stravování společnosti 12.Restaurace a kavárny jako kulturně-sociální fenomén 13.Hromadné stravování v kultuře společenského vývoje 14.Rodina versus stravovací zařízení 15.Multikulturní kuchyně – postmoderní syndrom hodnoty zážitku 16.Sport a výživa 17.Doping versus výkon 18.Obezita versus výživa a pohyb
Literatura
  povinná literatura
 • SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (třetí vydání). III. Brno: Paido, 2006. 260 s. Pedagogická literatura. ISBN 80-7315-126-X. info
  doporučená literatura
 • A sociology of food and nutrition : the social appetite. Edited by John Germov - Lauren Williams. 3rd ed. South Melbourne, Vic.: Oxford University Press, 2008. xvi, 425. ISBN 9780195551501. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce. 3. rozš. vyd. Brno: Paido, 2006. 258 s. ISBN 807315126X. info
 • VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy. Edited by Miloslav Petrusek, Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 344 s. ISBN 80-85850-71-0. info
  neurčeno
 • IVANOVÁ, Kateřina, Lenka ŠPIRUDOVÁ a Jana KUTNOHORSKÁ. Multikulturní ošetřovatelství 1. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 248 s. ISBN 8024712121. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
písemná práce - zápočet Prezentace studenta o výživě a stravovacích zvyklostech v různých kulturních, národních, regionálních nebo státních podmínkách.
Informace učitele
90% účast
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.