MNPD0821 Pediatrie I

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (přednášející)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
I. dětská interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Libuše Darmovzalová
Dodavatelské pracoviště: I. dětská interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 N01008
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem dětského lékařství je zkoumání zákonitosti růstu a vývoje dítěte v jednotlivých věkových obdobích se zvláštním zřetelem k věku novorozeneckému a kojeneckému. Příznačným rysem pediatrie je její preventivní zaměření s cílem dosažení optimálního vývoje dítěte po stránce tělesné, duševní i sociální,což je předpokladem zdraví i v dospělosti. Pediatrie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí onemocnění typických po dětský věk, kdy je kladen důraz na specifické zvláštnosti tohoto životního údobí, odlišné vyšetřovací postupy a speciální ošetřovací techniku.
Výstupy z učení
Student má znalosti o vzniku, průběhu, léčbě a prognózách nejčastějších onemocnění v dětském věku. Student umí určit rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte a adolescenta.
Osnova
  • 1. Historie dětského lékařství. 2. Organizace péče o dítě, charta práv dítěte, spolupráce s rodinou nemocného dítěte. 3. Psychologický přístup k dětskému pacientovi, prevence a hygiena v pediatrii. 4. Hodnocení psychomotorického vývoje. 5. Výživa a poruchy výživy kojenců, základy dietologie. 6. Fyziologie novorozeneckého období. 7. Patologické stavy v novorozeneckém věku. 8. Nejčastější vrozené vývojové vady. 9. Základy farmakoterapie, vyšetřovací postupy a odlišnosti ošetřovatelské péče v pediatrii. 10. Onemocnění všech orgánových systémů se zaměřením na zvláštnosti dětského věku. 11. Akutně a chronicky nemocné dítě. 12. Akutní stavy v pediatrii. 13. Rozdělení dětského věku, růst a vývoj dítěte, psychomotorický vývoj kojence. 14. Fyziologický novorozenec, anatomické a funkční zvláštnosti novorozeneckého věku. 15. Základy genetického poradenství a základy genetiky. 16. Onemocnění novorozeneckého věku. 17. Poruchy metabolismu a vnitřního prostředí. 18. Onemocnění horních cest dýchacích. 19. Onemocnění dolních cest dýchacích. 20. Cystická fibróza, chronická onemocnění dýchacích cest. 21. Poruchy imunity, často nemocné dítě. 22. Nejčastější alergická onemocnění v dětském věku. 23. Astma bronchiale. 24. Vývojová psychologie. 25. Onemocnění srdce a krevního oběhu v dětském věku. 26. Základy revmatologie. 27. Onemocnění ledvin. 28. Onemocnění močových cest. 29. Onemocnění červené krevní řady. 30. Onemocnění bílé krevní řady. 31. Krvácivé stavy. 32. Nádorová onemocnění dětského věku. 33. Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku, křeče. 34. Nejčastější choroby žláz s vnitřní sekrecí. 35. Diabetologie. 36. Nejčastější kožní choroby dětského věku. 37. Nejčastější infekční choroby dětského věku. 38. Otravy a úrazy v dětském věku.
Literatura
  • ŠAŠINKA, Miroslav, Tibor ŠAGÁT a László KOVÁCS. Pediatria. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Bratislava: HERBA, 2007. 740 s. ISBN 9788089171491. info
  • O'CALLAGHAN, Christopher a Terence STEPHENSON. Pediatrie do kapsy. Translated by Jana Bíbová. 2., zcela přeprac. vydání. Praha: Grada, 2005. 434 s. ISBN 8024709333. info
  • Pediatrie. Edited by Karl-Heinz Niessen, Translated by Jan Janda. 1. vyd. Praha: Scientia Medica, 1996. 602 s. ISBN 80-85526-29-8. info
  • NEČASOVÁ, Anna, Milan BAJER, Eva DOLENSKÁ, Jana DOLNÍKOVÁ, Jaroslava FENDRYCHOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Iva CHROMKOVÁ, Iva MALÁ, Jaroslav MATUŠKA, Libuše OSIČKOVÁ, Radomír ŠLAPAL, Jaroslava VRANÁ a Jiří VYHNÁLEK. Vybrané kapitoly dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost - II. díl. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1996. 245 s. ISBN 80-7013-223-X. info
  • NEČASOVÁ, Anna. Vybrané kapitoly dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost. 1. vyd. V Brně: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1994. 177 s. ISBN 8070131756. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.