MNTV071s Současné trendy ve výživě - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MVDr. Halina Matějová (přednášející)
Garance
MVDr. Halina Matějová
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 A21/108
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako praktický. Studenti aktivně vyhledávají aktuality z oblasti potravinářství, gastronomie, stravovacích služeb a léčebné výživy apod. Seminář probíhá formou diskuzí a prezentací aktualit z oblasti výživy a potravin ve vztahu ke zdraví.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni třídit a kriticky hodnotit informace o současných trendech ve výživě z různých zdrojů – přednášky, filmy, videa, publikace pro odbornou nebo širokou veřejnost, ze sociálních sítí, z internetu a jiných masmedií
Osnova
  • Studenti budou aktivně vyhledávat novinky z oblasti lidské výživy a potravinářství, včetně nových domácích a zahraničních titulů zaměřených na výživu člověka . Kriticky budou hodnotit jak odborné tituly, tak tituly určené pro laickou veřejnost, včetně webových stránek a denního tisku.
Literatura
  • www.efsa
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
kolokvium, prezentace
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/MNTV071s