MNVD081c Výživa dětí I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (cvičící)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 N04005
Předpoklady
MNKV0721c Komunitní výživa - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Výživa je považována za jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňující fyziologické procesy ve zdraví a v nemoci, to platí i o výživě dětského věku, kde poznatky se rychle vyvíjejí. Předmět bude zaměřen na současné znalosti a názory na výživu zdravého i nemocného dítěte. Po absolvování předmětu bude student schopen na základě nabytých znalostí stanovit nutriční diagnózu,cíle a jejich řešení, hodnocení,včetně edukace dětského pacienta , rovněž použije tyto informaci v rámci prevence, kde výživa v dětském věku hraje důležitou úlohu.
Osnova
  • Vyhodnocení výživového stavu pacientů, sestavení plánů nutriční péče vzhledem k zvláštnostem dětských pacientů, provádění odborné konzultace v oblasti správné výživy, sestavování individuálních nutričních postupů u metabolických poruch a jiných závažných stavů, komunikace s dětskými pacienty a jejich rodinami a edukace dětských pacientů a jejich rodičů v oblasti léčebné výživy, nutriční anamnéza, monitorování množství snědené stravy a jeho vyhodnocování, posouzení potřeb a sestavení plánu nutriční péče u pacientů s akutními příznaky metabolických a alergických onemocnění, vyhodnocení somatických a nutričních rizik s následnou dokumentací, sestavování a hodnocení individuálních výživových režimů u metabolických poruch a alergických onemocnění, sledování pitného režimu, doporučování změn způsobu podávání výživy, provádění propočtů enterální výživy a nutriční podpory.
Literatura
  • PAŘÍZKOVÁ, Jana a Lidka LISÁ. Obezita v dětství a dospívání : terapie a prevence. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. 239 s. ISBN 9788024614274. info
  • CHARVÁT, Jiří a Milan KVAPIL. Praktikum umělé výživy : učební texty k praktickým cvičením z umělé výživy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 155 s. ISBN 8024613034. info
  • KUDLOVÁ, Eva a Anna MYDLILOVÁ. Výživové poradenství u dětí do dvou let. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 148 s. ISBN 8024710390. info
  • NEVORAL, Jiří. Výživa v dětském věku. Vydání první. Jinočany: H & H, 2003. 434 stran. ISBN 8086022935. info
  • Manuál prevence v lékařské praxi. Edited by Kamil Provazník - Lumír Komárek - Hana Provazníková. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1998. 140 s. ISBN 8070711086. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.