MNVD0922c Výživa dětí II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (přednášející)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 N04005
Předpoklady
MNVD081c Výživa dětí - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky výživy dětí v celém spektru věkových kategorií včetně výživy prekoncepčního období a s důrazem na novorozeneckou výživu a nutriční screening v pediatrii. Předmět prohloubí poznatky a rozšíří znalosti z klinické výživy potřebné k poskytování specializované nutriční péče u dětí(zejména u onemocnění GIT, specializované nutriční postupy a intervence u dětských pacientů s dědičnými poruchami metabolismu a neprospívajících dětí).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen na základě nabytých znalostí stanovit nutriční diagnózu, cíle a jejich řešení, hodnocení, včetně edukace dětského pacienta , rovněž použije tyto informaci v rámci prevence, kde výživa v dětském věku hraje důležitou úlohu.
Osnova
 • Vyhodnocení výživového stavu pacientů, sestavení plánů nutriční péče vzhledem k zvláštnostem dětských pacientů, provádění odborné konzultace v oblasti správné výživy, sestavování individuálních nutričních postupů u metabolických poruch a jiných závažných stavů, komunikace s dětskými pacienty a jejich rodinami a edukace dětských pacientů a jejich rodičů v oblasti léčebné výživy, nutriční anamnéza, monitorování množství snědené stravy a jeho vyhodnocování, posouzení potřeb a sestavení plánu nutriční péče u pacientů s akutními příznaky metabolických a alergických onemocnění, vyhodnocení somatických a nutričních rizik s následnou dokumentací, sestavování a hodnocení individuálních výživových režimů u metabolických poruch a alergických onemocnění, sledování pitného režimu, doporučování změn způsobu podávání výživy, provádění propočtů enterální výživy a nutriční podpory. Praktické nácviky.
Literatura
  doporučená literatura
 • ZLATOHLÁVEK, Lukáš. Klinická dietologie a výživa. 1. vydání. Praha: Current Media, 2016. 422 stran. ISBN 9788088129035. info
 • NEVORAL, Jiří. Praktická pediatrická gastroenterologie, hepatologie a výživa. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2013. 677 stran. ISBN 9788020428639. info
  neurčeno
 • PAŘÍZKOVÁ, Jana a Lidka LISÁ. Obezita v dětství a dospívání : terapie a prevence. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. 239 s. ISBN 9788024614274. info
 • CHARVÁT, Jiří a Milan KVAPIL. Praktikum umělé výživy : učební texty k praktickým cvičením z umělé výživy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 155 s. ISBN 8024613034. info
 • KUDLOVÁ, Eva a Anna MYDLILOVÁ. Výživové poradenství u dětí do dvou let. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 148 s. ISBN 8024710390. info
 • NEVORAL, Jiří. Výživa v dětském věku. Vydání první. Jinočany: H & H, 2003. 434 stran. ISBN 8086022935. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/MNVD0922c