MNVP091p Výživa v psychiatrii - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D. (přednášející), prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (zástupce)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Jana Pazderová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 13:00–14:40 N02230
Předpoklady
MNPV081p Psychologie výživy - př.
MNPV081p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle výuky jsou:
- získání teoretických znalostí o hlavních psychiatrických poruchách a psychózách
- získání teoretických znalostí o vlivu výživy na vznik, vývoj a průběh léčby psychiatrických nemocí
- získání teoretických znalostí o metabolismu, tělesných důsledcích a komplikacích při poruchách příjmu potravy
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- popsat a navrhnout vhodný způsob výživy při nejčastějších psychiatrických onemocněních
- popsat a rozpoznat hlavní příznaky poruch příjmu potravy, tj. mentální anorexie a mentální bulimie
- popsat metabolismus, tělesné příznaky a komplikace u poruch příjmu potravy
- navrhnout vhodný způsob výživy pro pacienty s poruchou příjmu potravy
Osnova
 • Alzheimerova choroba - rizika malnutrice, prevence rozvoje malnutrice, specifika výživy u Alzheimerovy choroby
 • Vliv enterální výživy na nutriční a mentální stav seniorů
 • Demence a etické aspekty nutriční terapie
 • Závažné tělesné důsledky u poruch příjmu potravy
 • Metabolismus u mentální anorexie a bulimie
 • Nejzávažnější metabolické komplikace a metody realimentace
 • Závažné stavy podvýživy a z toho vyplývající tělesné komplikace
 • Způsob jejich léčby včetně realimentace
 • Refeeding syndrom
 • Diskrepance mezi klinickým stavem a laboratorními nálezy u závažné malnutrice při poruchách příjmu potravy
Literatura
  povinná literatura
 • NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Eva ČEŠKOVÁ a Luboš SOBOTKA. Klinická výživa v psychiatrii :teoretické předpoklady. Praktická doporučení. Osobní zkušenosti. 1. vyd. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 2000. 270 s. ISBN 8085912333. info
  doporučená literatura
 • KRCH, František David. Bulimie : jak bojovat s přejídáním. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2008. 195 s. ISBN 9788024721309. info
 • KRCH, František David. Mentální anorexie. Druhé, přepracované vydá. Praha: Portál, 2010. 259 stran. ISBN 9788073678074. info
 • PAPEŽOVÁ, Hana. Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání : interdisciplinární a transdiagnostický pohled. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. 607 stran. ISBN 9788020449047. info
  neurčeno
 • Spektrum poruch příjmu potravy : interdisciplinární přístup. Edited by Hana Papežová. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 424 s. ISBN 9788024724256. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Účast na přednáškách (povolena 1 absence)
Ukončení zkouškou formou písemného testu
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Výuka se koná v podzimním semestru v klubovně Psychiatrické kliniky FN Brno, budova G, 1. patro v úterý (8x) od 11.00 do 12.30 hodin. Rozpis přednášek najdete na http://psychiatrie.med.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá v podzimním semestru každý týden od 11.00 do 12.40 h v klubovně Psychiatrické kliniky FN Brno, budova G, 1. patro, Jihlavská 20.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/MNVP091p