MNVS0922c Výživa a pohybová aktivita II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (cvičící)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 19. 9. 15:00–15:50 tělocvična Poříčí 31, Čt 26. 9. 15:00–15:50 tělocvična Poříčí 31, Čt 3. 10. 15:00–15:50 tělocvična Poříčí 31, Čt 10. 10. 15:00–15:50 tělocvična Poříčí 31, Čt 17. 10. 15:00–15:50 tělocvična Poříčí 31
Předpoklady
MNVS081c Výživa a pohyb. aktivita I-cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu bude student schopen nahlížet na pohyb jako na fyziologickou potřebu člověka. Důraz na pohybovou aktivitu v rámci vlastní profese a dále interpretace výsledků zátěžových testů zdravých i nemocných při nutriční terapii a v rámci týmové spolupráce bude absolvent schopen kvalifikované spolupráce s fyzioterapeutem. Studenti budou schopni aplikovat základní koncepty vyšetření fyzickou zátěží při kardiovaskulárních respiračních onemocněních, onemocněních metabolických, neurologických atd. Zátěžové testování je rovněž nezbytnou součástí tréninku, který vede ke zvyšování fyzické výkonnosti, a to jak u osob zdravých, tak i u pacientů. Bezpečné zatěžování pacientů je úzce spojeno se spiroergometrickým vyšetřením. Výuka zahrnuje různé metody včetně seminářů, skupinových aktivit praktické práce atd.
Osnova
  • 1 ÚVOD 2 REAKCE A ADAPTACE NA TĚLESNOU ZÁTĚŽ 2.1 Transportní systém 2.1.1 Dýchací systém 2.1.2 Kardiovaskulární systém 2.1.2 Energetický metabolizmus 2.1.3 Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 2.1.4 Pohybový systém 3 ZÁTĚŽOVÉ TESTY 3.1 Charakteristika 3.2 Indikace a kontraindikace 3.3 Podmínky provádění zátěžových testů 3.4 Kritéria hodnocení zátěžových testů 3.5 Metodika 3.6 Zvláštnosti zátěžového testování 3.6.1 Zátěžové testy dětí a adolescentů 3.6.2 Zátěžové testy v klinické diagnostice 3.6.3 Zátěžové testy v léčebných a rehabilitačních programech 3.6.4 Zátěžové testy různých skupin populace 4 ZÁKLADY POHYBOVÉ LÉČBY A JEJÍ PRESKRIPCE 4.1 Pohybová léčba - součást léčebné rehabilitace 4.1.1 Základní definice a rozdělení 4.1.2 Léčebná rehabilitace 4.2 Preskripce pohybové léčby 4.2.1 Základní zásady 4.2.2 Druhy pohybových aktivit 4.2.3 Fyziologická účinnost pohybových aktivit 4.2.4 Intenzita zatížení 4.2.5 Frekvence a trvání zatížení 5 ZÁTĚŽOVÉ TESTY A POHYBOVÁ LÉČBA U VYBRANÝCH NEMOCÍ 5.1 Nemoci srdce, cév a krve 5.1.1 Funkční poruchy oběhového systému 5.1.2 Vrozené srdeční vady 5.1.3 Získané srdeční vady 5.1.4 Akutní zánětlivá onemocnění 5.1.5 Kardiomyopatie 5.1.6 Ateroskleróza 5.1.7 Ischemická choroba srdeční 5.1.8 Chronické srdeční selhání 5.1.9 Dysrytmie 5.1.10 Systémová arteriální hypertenze 5.1.11 Chronická ischemická choroba dolních končetin 5.1.12 Anémie 5.2 Nemoci dýchacího ústrojí 5.2.1 Asthma bronchiale 5.2.2 Chronická obstrukční bronchopulmonální choroba 5.2.3 Restriktivní ventilační poruchy 5.2.4 Cystická fibróza 5.3 Nemoci trávicího ústrojí 5.3.1 Vředová nemoc na žaludku a duodena 5.3.2 Zácpa 5.3.3 Hepatitis 5.4 Metabolické a endokrinní nemoci a poruchy 5.4.1 Obezita (exogenní, alimentární) 5.4.2 Malnutrice (bílkovinná a energetická) 5.4.3 Anorexia mentalis 5.4.4 Diabetes mellitus 5.4.5 Thyreopatie 5.5 Jiné nemoci a poruchy 5.5.1 Nemoci ledvin 5.5.2 Osteoporóza 5.5.3 Osteoartróza 5.6 Příklady zátěžového funkčního vyšetření a preskripce pohybové léčby 5.6.1 Chronické srdeční selhání a ICHS 5.6.2 Asthma bronchiale 5.6.3 Diabetes mellitus 5.6.4 Další aktuální kazuistika
Literatura
  • NSCA's guide to sport and exercise nutrition. Edited by Bill I. Campbell - Marie A. Spano. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2011. viii, 311. ISBN 9780736083492. info
  • Physical activity and obesity. Edited by Claude Bouchard - Peter T. Katzmarzyk. 2nd ed. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2010. xxi, 409. ISBN 9780736076357. info
  • Výživa ve sportu : příručka pro sportovní medicínu. Edited by Ron J. Maughan - Louise Burke, Translated by Zuzana Zafarová. 1. české vyd. Praha: Galén, 2006. 311 s. ISBN 8072623184. info
  • PLACHETA, Zdeněk. Zátěžové vyšetření a pohybová léčba ve vnitřním lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 179 s. ISBN 8021026146. info
  • PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ a Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 276 s. ISBN 8071692719. info
Výukové metody
Výuka probíhá v týdenním bloku. Účast na stážích je povinná.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je plná účast a získání dostatečného počtu bodů v zápočtovém testu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/MNVS0922c