MNZA071c Základy andragogiky - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Petr Horehleď (cvičící)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 A21/108
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je výchova a vzdělávání dospělých (VVD) jako významný fenomén současné doby. Zahrnuje oblast celoživotního učení, didaktickou teorie vyučování, zásady, metody a formy VVD, výuku dospělých jako komunikační proces, sebevýchovu, sebevzdělávání, volný čas dospělých, dospělý ve volném čase, netradiční didaktické systémy, rekvalifikaci, motivační faktory k učení, distanční studium, funkce vzdělávání v postproduktivním věku, fenomén stáří, sociální situace seniorů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vést méně zkušené pracovníky svého oboru a účastníky studia specializačního vzdělávání oboru v roli školitele, dodržovat zásady ve vzdělávání dospělých, respektovat význam, zvláštnosti, cíle a role školitele, dále vytvořit distanční text pro rekvalifikační kurz, vzdělávací program, volnočasovou aktivitu pro konkrétní věkovou skupinu, návrh do programu celoživotního vzdělávání, vzdělávání v podnicích a organizacích, vzdělávání seniorů (univerzity třetího věku), osvětová školení, korespondenční kurz, řešení lokální, regionální problematiky.
Osnova
  • 1.Andragogika, její význam a poslání, současná situace ve vzdělávání dospělých, trendy v andragogice 2.Celoživotní vzdělávání a celoživotní učení 3.Výchova a vzdělávání dospělých (VVD) v kontextu současné společnosti, u nás i ve světě 4.Didaktická teorie vyučování dospělých 5.Didaktické metody 7.Výuka dospělých jako komunikační proces, kreativita dospělého 8.Sebevýchova a sebevzdělávání dospělých 9.Volný čas dospělých a dospělý ve volném čase 10.Rekvalifikace, distanční studium, atd. 11.Stáří jako společenský fenomén, příprava na stáří, odchod do důchodu, funkce vzdělávání v postproduktivním věku, univerzity III. věku 12.Srovnávací andragogika, vzdělávání dospělých ve vybraných zemích 13.Nabídka vzdělávacích programů určených dospělým (vězeňství, sociální práce, atd.) 14.Úvod do profesního vzdělávání
Literatura
  • MUŽÍK, Jaroslav. Řízení vzdělávacího procesu : andragogická didaktika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 323 s. ISBN 9788073575816. info
  • VŠETULOVÁ, Monika. Klíčové role v distančním vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 76 s. ISBN 8024412233. info
  • ŠINDLEROVÁ, Irena. Základy distančního vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 67 s. ISBN 8024412241. info
  • PALÁN, Zdeněk. Základy andragogiky. Praha: Vysoká škola J.A. Komenského, 2003. 199 s. ISBN 8086723038. info
  • BENEŠ, Milan. Úvod do andragogiky. Praha: Karolinum, 1999. 129 s. ISBN 8071843814. info
Výukové metody
Studium literatury - seznámení s problematikou prostřednictvím odborné literatury. Recenze vybrané publikace z oblasti andragogiky, článku, skript zaměřených na oblast vzdělávání dospělých, atd. v rozsahu dvou stran, recenze je nutné odevzdat v předstihu. Vytvoření distančního textu, rozsah pět a více stran, téma z oblasti andragogiky (ale i z jiných disciplín). Návrh témat vhodných pro distanční text: rekvalifikační kurz, vzdělávací program, volnočasovou aktivitu pro konkrétní věkovou skupinu, návrh do programu celoživotního vzdělávání, vzdělávání v podnicích a organizacích, vzdělávání seniorů (univerzity třetího věku), osvětová školení, korespondenční kurz, řešení lokální, regionální aj. problematiky, atd.
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/MNZA071c