MPKV1033p Klinická výživa a dietologie III - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2011
Rozsah
1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
Interní gastroenterologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Předpoklady
MPKV0932c Klin. výživa a diet.II -cvič.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
 • Zdravotní vědy (program LF, N-SZ, směr Pedagogická specializace výživa člověka)
Cíle předmětu
Cílem výuky předmětu Klinická výživa a dietologie je seznámit studenty magisterského studia s různými možnostmi a způsoby nutriční podpory u nemocných jedinců. Hlavní náplní je aplikace umělé klinické výživy u hospitalizovaných pacientů v nemocničních podmínkách, ale také u chronicky nemocných v domácích podmínkách. Studium zahrnuje jak různé způsoby dietní intervence v nemoci, včetně perorální suplementace výživovými přípravky, tak také postup při indikaci a provádění sondové enterální výživy a parenterální výživy. Nedílnou součástí výuky je hodnocení nutričního stavu konkrétního pacienta s důrazem na zjištění malnutričního stavu. Studenti zvládají vyšetření nutričního stavu konkrétního pacienta a na jeho základě rozhodnutí o vhodném způsobu nutriční podpory. Součástí předmětu je také praktická výuka u lůžka nemocného. Výuka je koncipována jako prohlubující a rozšiřující vzhledem k náplni bakalářského studia.
Osnova
 • Kriticky nemocný pacient na JIP: způsoby a efekt nutriční podpory, monitorování nemocného.
 • Nutriční podpora nemocných na chirurgické JIP: nehojící se rány, secernující píštěle, dekubity, reoperovaný malnutriční nemocný.
 • Nutriční podpora nemocných v resuscitační péči ARO. Nutriční podpora ventilovaných pacientů.
 • Zvláštnosti nutriční podpory u obézních nemocných. Nutriční podpora u pacientů ve stáří.
 • Nutriční podpora u diabetika.
 • Problémy výživy v dětském věku, nutriční podpora v pediatrii. Umělá klinická výživy u nedonošených a novorozenců.
 • Obecná doporučení(guidelines)pro poskytování umělé klinické výživy. Komplikace enterální a parenterální umělé klinické výživy.
 • Nutriční farmakologie. Imunomodulační výživa v klinické praxi. Hormonální ovlivnění nutriční podpory. Budoucnost umělé klinické výživy.
 • Domácí nutriční podpora. Nutriční podpůrný tým. Ekonomické a etické aspekty umělé klinické výživy.
Literatura
 • SVAČINA, Štěpán. Klinická dietologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 381 s. ISBN 9788024722566. info
 • ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 487 s. ISBN 8024703203. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Eva ČEŠKOVÁ a Ladislav SOBOTKA. Klinická výživa v psychiatrii. Praha: Maxdorf-Jesenius, 2000. 270 s. ISBN 80-85912-33-3. info
 • KELLER, U., R. MEIER a S. BERTOLI. Klinická výživa. Translated by Z. Slabochová. 1. vyd. Praha: Scientia Medica, 1993. 236 s. ISBN 80-85526-08-5. info
Metody hodnocení
přednáška, zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2011/MPKV1033p