MPON091 Onkologie

Lékařská fakulta
podzim 2003
Rozsah
1/0. 14 hodin. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (přednášející)
MUDr. Ondřej Bláha, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc. (přednášející)
MUDr. Alfréd Dörr, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. (přednášející)
Mgr. Libuše Kalvodová (přednášející)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Arne Rovný (přednášející)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (přednášející)
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Vladimír Spurný, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (přednášející)
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Marta Casková
Předpoklady
MFVL0832 Vnitřní lékařství II || ( MPVL0832 Vnitřní lékařství II && MPCH0822 Chirurgie II && MPPT081 Základy přístrojové techniky && MPIM081 Imunologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
  • Zdravotní vědy (program LF, N-SZ, směr Fyzioterapie a léčebná rehabilitace)
  • Zdravotní vědy (program LF, N-SZ, směr Pedagogická specializace optometrie)
  • Zdravotní vědy (program LF, N-SZ, směr Pedagogická specializace výživa člověka)
Osnova
  • Etiopatogeneze maligních onemocnění, nejčastější nádory, stanovení diagnózy maligního onemocnění. Farmakologická léčba maligních chorob. Radioterapie. Transplantace krvetvorné tkáně. Psychologie nemocných se zhoubnými chorobami, příbuzných a ošetřujícího personálu. Základní informace o nejčastějších nádorech: nádory plic, zažívacího traktu, urologické a gynekologické tumory. Přehled maligních krevních chorob.
Literatura
  • VORLÍČEK, Jiří. Klinická onkologie - I. díl - obecná část. In Masarykova universita. Brno, 1995. ISBN 80-210-1256-0. info
  • VORLÍČEK, Jiří. Klinická onkologie - II. díl - Speciální část. In Masarykova universita. Brno, 1995. ISBN 80-210-1257-9. info
Metody hodnocení
Výuka je zakončena zápočtem
Informace učitele
Výuka probíhá ve farmakologické posluchárně 1.-7.týden
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 7x 2 hodiny přednášek.
vhodné pro studenty zdravovědné specializace učitelství na 1. stupni ZŠ.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.