MPOO0741 Optics and optometry I

Faculty of Medicine
Autumn 2000
Extent and Intensity
1/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Hana Došková, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Petr Kus (lecturer)
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Středisko pro výuku optometrie - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Health Sciences (programme LF, N-SZ, specialization Teaching Specialization Optics and Optometrics)
Syllabus (in Czech)
  • Historie očního lékařství, optometrie a kontaktologie, definice a postavení ve světě. Anatomie oka optické vlastnosti oka, adaptace, barvocit, binokulární vidění fyziologie vidění oftalmologické vyšetřovací metody Vady optického systému oka Ametropie Refraktometrie, vyšetřovací metody Refraktometry a keratometry Cykloplegie Subjektivní vyšetřovací postupy Brýlová korekce refrakčních vad Brýlová optika druhy brýlových skel Novinky v brýlové technologii
Literature
  • ANTON, Milan and Dětská oční klinika FN Brno a LF MU Brno. Malé refrakční vady (The low refractive errors.). Česká oční optika., 1999, vol. 40, No 2, p. 6-7. ISSN 1211-233X. info
  • ANTON, Milan and Jaroslav ŘEHŮŘEK. Refrakční vady , jejich vývoj, charakteristika a korekce (Refractive errors and their correction). Česká a slovenská oftalmologie, 1998, vol. 54, No 2, p. 131-135. ISSN 1211-9059. info
  • KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s. ISBN 8071690791. info
  • KOLÍN, Jan. Oftalmologie praktického lékaře. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1994. 276 s., ob. ISBN 80-7066-861-X. info
  • RIEBEL, Otto. Vybrané kapitoly z oftalmologie. 3. dopl. vyd. Brno: Univerzita J.E.Purkyně, 1985. 225 s. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2001.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2000, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2000/MPOO0741