MPPD0821 Pediatrie I

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Milan Bajer, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (přednášející)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Libuše Darmovzalová
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 N01008
Předpoklady
MPVL0721 Vnitřní lékařství I && MPGP071 Gynekologie a porodnictví
MPVL0721 && MPGP071
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem přednášek z pediatrie je seznámení studentů s problematikou léčebné a preventivní péče v oboru. Student se seznámí s organizací pediatrické péče. Student se podrobně seznámí s péčí o novorozence a intenzivní péčí o rizikového novorozence. Student zná standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů dítěte a dokáže je aplikovat do praxe. Student získá základní poznatky z problematiky poruchy výživy. Student zná specifika komunikace s dětmi
Výstupy z učení
Student po ukončení předmětu:
- má znalosti o vzniku, průběhu, léčbě a prognózách nejčastějších onemocnění v dětském věku.
- umí určit rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte a adolescenta.
Osnova
  • Dětské lékařství-historie a význam.Organizace péče o dítě.Prevence v pediatrii.Základy legislativy v péči o dítě,charta práv dítěte.Spolupráce s rodinou nemocného dítěte. Akutně a chronicky nemocné dítě.Růsta vývoj dítěte.Hodnocení psychomotorického vývoje. Hodnocení základních fyziologických funkcí.Výživa.Poruchy výživy. Základy dietologie.Výživa kojenců -přirozená a umělá.Vyšetřovací metody v pediatrii.Základy farmakoterapie v pediatrii.Novorozenec fyziologický, patologický.Nejčastější vrozené vady.Genetické poradenství.Onemocnění všech orgánivých systémů se zaměřením na zvláštnosti dětského věku. Akutní stavy v pediatrii.
Literatura
  • MICHÁLEK, Jaroslav, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Milena BURIANOVÁ. Pediatrická propedeutika. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 159 s. ISBN 978-80-210-4695-5. info
  • LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. 248 s. ISBN 9788072624386. info
  • KLÍMA, Jiří. Pediatrie. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 320 s. ISBN 8086432386. info
  • HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC. Pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xxxii, 767. ISBN 8072621785. info
  • BOREK, Ivo. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. 2. dopl. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 327 s. ISBN 8070133384. info
  • Pediatrie. Edited by Karl-Heinz Niessen, Translated by Jan Janda. 1. vyd. Praha: Scientia Medica, 1996. 602 s. ISBN 80-85526-29-8. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/MPPD0821