MPPD0922 Pediatrie II

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (přednášející)
MUDr. Veronika Fiamoli, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Hana Jičínská, Ph.D. (přednášející)
MUDr. František Jimramovský, MHA (přednášející)
MUDr. Tomáš Jimramovský (přednášející)
MUDr. Martin Jouza (přednášející)
MUDr. Tomáš Juřenčák (přednášející)
MUDr. Lucie Kalichová (přednášející)
MUDr. Erik Nedorost (přednášející)
MUDr. Dana Novotná, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Papež (přednášející)
MUDr. Jakub Pecl (přednášející)
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Magdalena Rohanová (přednášející)
MUDr. Marcel Schüller, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Štěrba (přednášející)
MUDr. Markéta Veverková (přednášející)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Petra Pavliňáková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 20. 9. 16:00–17:40 F01B1/509, Po 27. 9. 16:00–17:40 F01B1/509, Po 4. 10. 16:00–17:40 F01B1/509, Po 11. 10. 16:00–17:40 F01B1/509, Po 18. 10. 16:00–17:40 F01B1/509, Po 25. 10. 16:00–17:40 F01B1/509, Po 1. 11. 16:00–17:40 F01B1/509, Po 8. 11. 16:00–17:40 F01B1/509, Po 15. 11. 16:00–17:40 F01B1/509, Po 22. 11. 16:00–17:40 F01B1/509, Po 29. 11. 16:00–17:40 F01B1/509, Po 6. 12. 16:00–17:40 F01B1/509, Po 13. 12. 16:00–17:40 F01B1/509
Předpoklady
MPPD0821 Pediatrie I || MNPD0821 Pediatrie I
MPPD0821 || MNPD0821
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět rozšiřuje medicínské poznatky z oblasti péče o nemocné dítě. Student je schopný ošetřovat dětské pacienty s vědomím zvláštností jednotlivých věkových období, chápe vliv chronického onemocnění na vývoj dítěte. Student zná specializovaná vyšetření dětského věku, nejčastěji se vyskytující vývojové anomálie a onemocnění. Student bude znát klinické projevy urgentních stavů v pediatrii. Student zná specifika komunikace s dětmi
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- zná organizaci péče o dítě
- má znalosti o vzniku, průběhu, léčbě a prognózách nejčastějších onemocnění dětského věku
- umí určit rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte
Osnova
 • Vybrané kapitoly z nefrologie
 • Onemocnění CNS
 • Obezitologie, metabolismus lipidů
 • Očkování, očkovací kalendář
 • Nejčastější infekční onemocnění dětského věku
 • Novorozenecký screening, dědičné vady metabolismu
 • Revmatologie
 • Akutní stavy v pediatrii
 • Sociální pediatrie
 • Onemocnění respiračního traktu
 • Vybrané kapitoly z alergologie
 • Test, zápočet
Literatura
  doporučená literatura
 • BLÁHOVÁ, Květa, Filip FENCL a Jan LEBL. Pediatrická propedeutika. Třetí, přepracované a ro. Praha: Galén, 2019. 246 stran. ISBN 9788074924422. info
 • KLÍMA, Jiří. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 327 stran. ISBN 9788024750149. info
 • VACUŠKOVÁ, Miluše. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. 225 s. ISBN 9788070134917. info
 • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. 133 s. ISBN 9788070134894. info
  neurčeno
 • MUNTAU, Ania. Pediatrie. 2. české vyd. Praha: Grada, 2014. xx, 588. ISBN 9788024745886. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.