MPPS081 Prevence ve stomatologii

Lékařská fakulta
jaro 2015
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Zdenka Halačková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
MUDr. Jarmila Kuklová (přednášející)
MUDr. Marta Svobodová (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (přednášející), MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. (zástupce)
Milena Prudíková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 24. 2. až Út 7. 4. Út 7:20–9:00 014
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplň oboru: Studenti se učí etiologii a prevenci zubního kazu a parodontopatií a základům orální hygieny a jejímu významu pro udržování zdraví jedince. základní cíle výuky předmětu: Studenti získávají znalosti o příčinách zubního kazu a parodontopatií, učí se prevenci a terapii těchto chorob se zaměřením na základní profylaktické postupy.
Osnova
  • hlavní náplň předmětu: Cílem výuky je seznámit studenty s významem orální hygieny, příčinami zubního kazu a parodontopatií. Je zdůrazněn význam epidemiologických studií. Seznamují se s metodami vedoucími ke zvýšení odolnosti skloviny, zásadám správné výživy a zásadám terapie v parodontologii. způsob kontroly: seminární práce, zápočet Prevence ve stomatologii přednášky Preventivní zubní lékařství, vymezení předmětu WHO-cíle do roku 2020, prevence primární, sekundární, terciální. Parodont, anatomické poměry. Mikrobiální povlak, zubní kámen, role při vzniku parodontopatií. Základní pojmy v epidemiologii zubního kazu a parodontopatií, indexy. Prevalence, incidence, susceptibility, experience, OHI-S, CPITN, SBI, FBI.. Indexy plaku: PI-Sillness-Loe, PI-Quingley-Hein. Měření hloubky chobotu, BoP. Teorie zubního kazu. Časná léze, RTG diagnostika. Zubní kaz, iatrogenní poškození v záchovné stomatologii. Epidemiologie zubního kazu, indexy. Význam fluoru v prevenci zubního kazu. Endogenní metody prevence fluorem. Exogenní metody prevence fluorem. Výživa v prevenci zubního kazu. Preventivní programy. Preventivní aspekty v ortopedické stomatologii. Preventivní aspekty v chirurgické stomatologii (epidemiologie nádorů, prekanceróz, AIDS). Diagnostika zubního kazu, epidemiologie.
Literatura
  • Kovalová, E., Čierný M.: Orálna hygiéna. 1994, Prešov, Zürich
  • Škach, M., Kostlán,J., a kol.: Onemocnění parodontu. Praha 1977, Avicenum
  • Murray J.J.: Prevention of dental disease 2nd edition 1989 Oxford University press
  • Kilian, J. a kol.: Prevence ve stomatologii. 1999, Galén a KU Praha, nakladatelství
  • Harris N.O., Christen A.G.: Primary preventive dentistry 3 rd edition,Appleton,Lange
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
seminární práce, zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.