STLM0522 Medical Microbiology II

Faculty of Medicine
Autumn 2001
Extent and Intensity
1/3/0. 0 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MUDr. Petr Ondrovčík, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (lecturer)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Ondřej Zahradníček (seminar tutor)
Guaranteed by
MUDr. Ondřej Zahradníček
Department of Microbiology - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: MUDr. Ondřej Zahradníček
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • Survey of lessons in Medical Microbiology II (3rd year, winter term)
 • Lectures
 • Agents of following types of infections: respiratory, gastro-intestinal, neurological, urinary, sexually transmitted, wound and skin infections, septicaemia, mycosis, opportune and hospital infections, congenital and neonatal infections.
 • Practical lessons
 • Laboratory diagnostic of G+ and G- cocci and bacilli, mycobacteria, treponemas, anarobes. Common human microbial flora. Diagnostical methods in virology and parasitology. Clinical microbiology.
Literature
 • Lékařská mikrobiologie. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 2. oprav. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 304 s. ISBN 80-210-0322-7. info
 • VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL, Viktor RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ and Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie. III. Praktikum - návody k praktickým cvičením (Medical microbiology 3rd. Practical - instructions for practicals). Brno: Vydavatelství MU, 1996. 82 pp. ISBN 80-210-1309-5. info
 • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK and Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii (Medical Microbiology II. Survey of Diagnostic Methods in Medical Microbiology). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 pp. ISBN 80-210-2272-8. info
 • VOTAVA, Miroslav and Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie (Selected chapters from clinical microbiology). 1st ed. Brno: Masarykova universita, 1998. 90 pp. ISBN 80-210-1805-4. info
 • BEDNÁŘ, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha: Marvil, 1996. 558 s. : i. info
 • GREENWOOD, David, Richard C. B. SLACK and John F. PEUTHERER. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. Translated by Jiří Schindler. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 686 s. ISBN 8071693650. info
 • Medical microbiology : A guide to microbioal infections: Pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood - Richard C. B. Slack - John F. Peutherer. 14th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1992. xvi, 827 s. ISBN 0-443-04256-X. info
 • VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL and Viktor RUZICKA. Medical microbiology III. Instructions for practical courses. Brno: Vydavatelství MU, 1995. 93 pp. ISBN 80-802-1011-8. info
 • Medical microbiology. Edited by Patrick R. Murray. 2nd ed. St. Louis: Mosby, 1994. x, 755 s. ISBN 0-8016-7634-7. info
Assessment methods (in Czech)
Povinnost navštěvovat praktická cvičení je striktně vyžadována, neomluvené absence mohou být důvodem odepření zápočtu. Povinnost navštěvovat přednášky se nekontroluje, účast je však vřele doporučena vzhledem k tomu, že jsou probírána témata, která jsou málo probrána v literatuře a jsou předmětem zkoušky. Výuka prvního semestru lékařské mikrobiologie (= čtvrtý semestr studia na LF) je zakončena zápočtem, výuka druhého semestru lékařské mikrobiologie (= pátý semestr studia na LF) je zakončen zápočtem (zde je předpokladem mj. úspěšné napsání zápočtového testu) a rigorózní zkouškou, která se skládá z praktického úkolu a trojice otázek. Otázek je celkem 150 (50 trojic), jejich přehled je zpravidla k dispozici na Spolku mediků.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2001, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2001/STLM0522