STPL9X1a Preventivní lékařství-stáž

Lékařská fakulta
podzim 2000
Rozsah
0/3/0. 30 hodin celkem. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc. (přednášející), prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (zástupce)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Anna Klimová (cvičící)
RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Halina Matějová (cvičící)
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (cvičící)
RNDr. Jiří Totušek, CSc. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
Ústav preventivního lékařství - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Miroslava Pilná
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 240 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/240, pouze zareg.: 0/240, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/240
Jiné omezení: mimo studenty LF max. 16 studentu
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: kolokvium je nutna prerekvizita k SRZk pro studenty LF, pro ostatni studenty MU nikoliv
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
pro studenty MU mimo LF nutny souhlas garanta.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010.