VLAM9X1 Intenzivní medicína

Lékařská fakulta
jaro 2004
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tomáš Bartošík (přednášející)
MUDr. Marek Fencl, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Igor Otáhal, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Štětka (přednášející)
MUDr. Robert Wagner, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Marek Hakl, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Radovan Hřib (cvičící)
MUDr. Michal Klimovič, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petra Kocourková (cvičící)
MUDr. Pavel Nohel, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC (cvičící)
Mgr. MUDr. Miroslav Šeda, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Richard Veselý (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Tichá
Předpoklady
VLFA0822c Farmakologie II - cvičení && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VLCH0731c Chirurgie I - cvičení && VSPF0622p Patologická fyziologie II && VSIP0622p Int. propedeutika II - předn && VLCP0622p Chir. prop.II - p && VLDM7X1p Diagn. zobrazovací metody - p && VSLE7X1p Lékařská etika 2 přednášky && VLVL7X61c Vnitřní lékařství - blok 1 && VSOT7X1p ORL && VLIN7X21 Infekční nemoci I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • V tomto předmětu budou medici seznámeni s obsahem multidisciplinárního oboru intenzivní medicíny , který se od 60-tých let 20. století dynamicky rozvíjí a v poslední době zřetelně profiluje v rámci lékařských věd.Posluchači poznají 3 pracoviště - ARK FN USA , ARO FN Bohunice , ARO FDN J.G.Mendela a tedy i plný rozsah intenzivní péče u pacientů širokého spektra diagnóz.
  • Blíže viz sylabus stáží a přednášek
Literatura
  • ŠEVČÍK, Pavel a Petr HUSA. Šok, sepse, multiorgánové selhání. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha: Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000. s. 32-35. ISBN 80-7262-042-8. info
  • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír SMRČKA, Milan BRÁZDIL, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Petr HUSA, Vladimír ČERNÝ, Václav ZVONÍČEK, Petr NĚMEC a Jiří PODLAHA. Neurologická problematika v intenzivní medicíně. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha: Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000. s. 264-291. První. ISBN 80-7262-042-8. info
  • Akutní medicína. Edited by Danuše Táborská - Jiří Bonaventura. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 322 s. ISBN 80-210-0554-8. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006.