VLAM9X1p Intenzivní medicína - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2000
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (přednášející)
MUDr. Petra Kocourková (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (přednášející)
Jana Tichá (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Tichá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Intenzivní medicína - přednášky
 • 1.Intenzivní medicína - definice, postavení oboru v soustavě medicínských disciplin.Monitorace hemodynamiky a metabolismu kriticky nemocných .
 • 2.Akutní infarkt myokardu a jeho komplikace. Kardiogenní šok. Akutní srdeční selhání.
 • 3.Šokové stavy - rozdělení, léčba . Sepse .
 • 4.Život ohrožující dysrytmie. Postavení echokardiografie v intenzivní péči.
 • 5.Trauma z pohledu intenzivní medicíny .
 • 6.Status astmatikus. Akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci.
 • 7.Akutní plicní selhání. ARDS. Umělá plicní ventilace.
 • 8.Poranění mozku. Zvýšený nitrolební tlak. Měření nitrolebního tlaku.
 • 9.Akutní pankreatitida. Kritické situace gastrointestinální.
 • 10.Krevní náhrady, infuzní léčba - krystaloidy, koloidy, parenterální a enterální výživa.
 • 11.Kritické neurologické stavy v intenzivní medicíně. Status epilepticus. Myastenia gravis. Akutní polyradikuloneuritida. Tetanus.
 • 12.Hematologická problematika v intenzivní medicíně. DIK. Akutní koagulopatie v těhotenství .
 • 13.Pediatrická problematika v intenzivní medicíně.
 • 14.Léčba akutní a chronické bolesti.
 • 15.Akutní intoxikace.
Literatura
 • ŠEVČÍK, Pavel a Petr HUSA. Šok, sepse, multiorgánové selhání. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha: Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000. s. 32-35. ISBN 80-7262-042-8. info
 • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír SMRČKA, Milan BRÁZDIL, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Petr HUSA, Vladimír ČERNÝ, Václav ZVONÍČEK, Petr NĚMEC a Jiří PODLAHA. Neurologická problematika v intenzivní medicíně. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha: Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000. s. 264-291. První. ISBN 80-7262-042-8. info
 • Akutní medicína. Edited by Danuše Táborská - Jiří Bonaventura. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 322 s. ISBN 80-210-0554-8. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLAM9X1p!
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.