VLAM9X1p Intenzivní medicína - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (přednášející)
MUDr. Helena Antoni, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (přednášející)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eva Straževská (přednášející)
MUDr. Pavel Štětka (přednášející)
MUDr. Roman Štoudek (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA (přednášející)
MUDr. Robert Wagner, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Iveta Zimová (přednášející)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (přednášející)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Simona Holčáková (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Dagmar Pavloňová (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Irena Vaďurová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
( VLFA0822c Farmakologie II - cvičení || VLFA0722c Farmakologie II - cvičení ) && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VLCH0731c Chirurgie I - cvičení && VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && VLCP0622p Chir. propedeutika II - předn. && VLDM7X1c Diagn. zobr. metody-cvičení && VSOT7X1c ORL && VLIN7X21 Infekční nemoci I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumění základům intenzivní medicíny. Přednášky zahrnují příčinu , diagnostiku a léčbu nejčastějších kritických stavů. Součástí je dále vysvětlení specifických postupů v intenzivní medicíně jako je umělá plicní ventilace a rozšířená kardiopulmonální resuscitace.
Osnova
 • 2.10.09 pá, Rozšířená kardiopulmonální resuscitace,MUDr. Gimunová PhD KARIM FN Brno,
 • 9.10.09 pá, Intenzivní medicína–definice, postavení oboru Monitorace hemodynamiky a metabolizmu kriticky nemocných.,Doc. MUDr. V. Šrámek, PhD, ARK FN u sv. Anny,
 • 16.10.09 pá,Poruchy vědomí, status epilepticus.,MUDr. V. Zvoníček PhD, ARK FN u sv. Anny,
 • 23.10.09 pá, Srdeční selhání, arytmie, akutní infarkt myokardu ,MUDr. R. Wagner Ph.D.,
 • 30.10.09 pá, Šokové stavy. Infuzní léčba – krystaloidy, koloidy. Zásady podpory krevního oběhu. ,Doc. MUDr. V. Šrámek, PhD, ARK FN u sv. Anny,
 • 6.11.09 pá, Respirační selhání. Status asthmaticus ,MUDr. V. Zvoníček PhD, ARK FN u sv. Anny,
 • 13.11.09 pá, Polytrauma z pohledu intenzivní medicíny. ,MUDr. Seidlová KARIM FN Brno,
 • 20.11.09 pá,Umělá plícní ventilace ,MUDr. Václav Zvoníček Ph.D., ARK FN u sv. Anny,
 • 27.11.09 pá, Sepse. Nozokomiální nákazy. ,Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., KARIM FN Brno,
 • 4.12.09 pá, Renální selhání, kontinuální eliminační metody,MUDr. J. Mannová, KARIM FN Brno,
 • 11.12.09 pá, Krevní náhrady, hematologické problematika v intenzivní péči Akutní krvácení, DIK ,Doc. MUDr. Roman Gál, PhD, KARIM FN Brno,
 • 18.12.09 pá,Akutní intoxikace. ,MUDr. Straževská, KARIM FN Brno,
 • 8.1.10 pá, Pediatrická problematika v intenzivní medicíně., MUDr. Michal Fedora, PhD. KDAR FN Brno,
 • 15.1.10 pá, Nutriční podpora v intenzivní péči. Poruchy acidobazické rovnováhy, iontové poruchy u kriticky nemocných. ,Doc. MUDr. V. Šrámek, PhD, ARK, FN u sv. Anny,
Literatura
  povinná literatura
 • DOPORUČENÉ POSTUPY PRO RESUSCITACI ERC 2015. https://cprguidelines.eu/guidelines-translations ( kliknout na "Czech")
 • https://cprguidelines.eu/; SECTION 2: ADULT BASIC LIFE SUPPORT AND AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATION; 3. Adult advanced life support; Section 6. Paediatric life support; Section 4. Cardiac arrest in special circumstance
 • KLEMENTA, Bronislav, Olga KLEMENTOVÁ a Pavel MARCIÁN. Resuscitace. 1. vyd. [Olomouc: EPAVA, 2014. 279 s. ISBN 9788086297415. info
 • ČERNÝ, Vladimír, Martin MATĚJOVIČ a Pavel DOSTÁL. Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně. Praha: Maxdorf, 2009. 253 s. ISBN 9788073451837. info
  doporučená literatura
 • Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 1047-1051, 5 s. ISBN 978-80-7492-066-0
 • Oh's intensive care manual. Edited by Andrew D. Bersten - Neil Soni. 7th ed. [S.l.]: Butterworth-Heinemann, 2014. xix, 1242. ISBN 9780702047626. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLAM9X1p!
Výukové metody
Přednášky jsou pro studenty povinné. Hlavní výukovou metodou jsou prezentace v PPT.
Metody hodnocení
přednášky, ukončení: ústní zkouška, podmínka ke zkoušce zápočet z předmětu Intenzivní medicína cvičení
Informace učitele
Anotace-k povinné literatuře
DOPORUČENÉ POSTUPY PRO RESUSCITACI ERC 2015. https://cprguidelines.eu/guidelines-translations ( kliknout na "Czech") Základní učební materiál pro zvládnutí KPR a kritických stavů. Odkaz je na internetu dostupný překlad originálních gudelines ERC 2015.
KLEMENTA, Bronislav, Olga KLEMENTOVÁ a Pavel MARCIÁN. Resuscitace. 1. vyd. Olomouc: EPAVA, 2014. 279 s. Prakticky a úsporně zpracovaná témata resuscitace a dalčích kritických stavů
ČERNÝ, Vladimír, Martin MATĚJOVIČ a Pavel DOSTÁL. Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně. Praha: Maxdorf, 2009 Jednoduše uvedené postupy intenzivní medicíny, obsahuje také odkazy na originální guidelines.
Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014.ISBN 978-80-7492-066-0 Podrobně zpracované kapitoly z témat urgentní a intenzivní medicíny, ke studiu jsou povinné jen vybrané kapitoly.
https://cprguidelines.eu/; SECTION 2: ADULT BASIC LIFE SUPPORT AND AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATION; 3. Adult advanced life support; Section 6. Paediatric life support; Section 4. Cardiac arrest in special circumstance; click on "download guidelines", then download section 2 , 3, 4 and 6; The mandatory learning material, contains resuscitation guide and basic information about other critical conditions.
Oh's intensive care manual. Edited by Andrew D. Bersten - Neil Soni. 7th ed. [S.l.]: Butterworth-Heinemann, 2014. xix, 1242. More detailed text book of intensive care. The chapters which are not available in mandatory text books can be found in this textbook
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.