VLAM9X1p Intenzivní medicína - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Helena Antoni, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (přednášející)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kamil Hudáček (přednášející)
MUDr. Jan Hudec (přednášející)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tomáš Korbička (přednášející)
MUDr. Milan Kratochvíl (přednášející)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Slezák (přednášející)
MUDr. Jan Stašek (přednášející)
MUDr. Eva Straževská (přednášející)
MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Suk (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Štětka (přednášející)
MUDr. Roman Štoudek (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA (přednášející)
prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (přednášející)
MUDr. Robert Vach (přednášející)
MUDr. Robert Wagner, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Iveta Zimová (přednášející)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (přednášející)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Simona Holčáková (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Irena Vaďurová (pomocník)
Garance
MUDr. Jan Maláska, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Jan Maláska, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
( VLFA0822c Farmakologie II - cvičení || VLFA0722c Farmakologie II - cvičení ) && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VLCH0731c Chirurgie I - cvičení && VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && VLCP0622p Chir. propedeutika II - předn. && VLDM7X1c Diagn. zobr. metody-cvičení && VSOT7X1c ORL && VLIN7X21 Infekční nemoci I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumění základům intenzivní medicíny. Přednášky zahrnují příčinu , diagnostiku a léčbu nejčastějších kritických stavů. Součástí je dále vysvětlení specifických postupů v intenzivní medicíně jako je umělá plicní ventilace a rozšířená kardiopulmonální resuscitace.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
provádět základní kardiopulmonální resuscitaci
znát, jak provádět rozšířenou resuscitaci
zhodnotit základní kritické stavy.
Osnova
 • Pediatrická problematika v intenzivní medicíně. Nutriční podpora v intenzivní péči. Poruchy acidobazické rovnováhy, iontové poruchy u kriticky nemocných. Sepse, nozokomiální nákazy Akutní intoxikace Intenzivní medicína. Monitorace hemodynamiky a metabolizmu kriticky nemocných. Šokové stavy. krystaloidy, koloidy. Zásady podpory krevního oběhu. Polytrauma z pohledu IM Krevní náhrady, hematologická problematika v intenzivní péči. Poruchy vědomí, status epilepticus. Respirační selhání. Status asthmaticus
Literatura
  povinná literatura
 • KLEMENTA, Bronislav, Olga KLEMENTOVÁ a Pavel MARCIÁN. Resuscitace. 1. vyd. [Olomouc: EPAVA, 2014. 279 s. ISBN 9788086297415. info
 • DOPORUČENÉ POSTUPY PRO RESUSCITACI ERC 2015:. časopis Urgentní medicína. MEDIPRAX CB s.r.o., 2015, Ročník 18 ISSN 1212-1924, https://cprguidelines.eu – záložka 2015 Guidelines – Translations – Czech.
 • Perkins GD, Handley AJ e al. Adult basic life support and automated external defibrillation section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 2. Resuscitation.2015 Oct;95:81-99.
 • Soar J, Nolan Jpet al. Adult advanced life support section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation. 2015 Oct;95:100-47
 • ABC of intensive care. Edited by Graham Nimmo - Mervyn Singer. 2nd ed. Chichester, West Sussex, UK: Blackwell Pub., 2011. xi, 76. ISBN 9781405178037. info
  doporučená literatura
 • Oh's intensive care manual. Edited by Andrew D. Bersten - Neil Soni. 7th ed. [S.l.]: Butterworth-Heinemann, 2014. xix, 1242. ISBN 9780702047626. info
 • Náhradní obsah: Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 1047-1051, 5 s. ISBN 978-80-7492-066-0
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLAM9X1p!
Výukové metody
Přednášky jsou pro studenty povinné. Hlavní výukovou metodou jsou prezentace v PPT.
Metody hodnocení
závěrečné hodnocení : písemný test a ústní zkouška, podmínka ke zkoušce zápočet z předmětu Intenzivní medicína cvičení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.