VLBF011p Biofyzika - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
3/0/0. 5 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: RZk.
Vyučující
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc. (přednášející)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (náhr. zkoušející)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLBF011p/01: Po 11:30–12:20 N02000, St 10:30–12:20 N02000; a St 5. 11. 10:30–12:20 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
VLBF011p/02: Po 15:30–17:20 N02000, Pá 9:30–10:20 P31 Posluchárna A. I. Bláhy; a Pá 28. 11. 9:30–10:20 Aula
Předpoklady
Běžná úroveň středoškolských znalostí fyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění principům přístrojů používaných ve všeobecném lékařství; rozeznání možných rizik, která jsou spojena s používáním některých lékařských zařízení (mechanického, elektromagnetického i světelného charakteru, ionizující záření); osvojení si zásad bezpečného používání těchto přístrojů, a to jak pro pacienty tak i pro zdravotnický personál; pochopení fyzikálních principů některých fyziologických procesů (krevní oběh, dýchání, vznik membránových potenciálů); získání základních představ o biofyzice smyslových orgánů; získání základní orientace v oblasti teorie informace a zejména zdravotnické informatiky
Osnova
 • Přednášky.
 • Úvod do lékařské biofyziky.
 • 1. Úvod. Biofyzikální pohled na strukturu hmoty.
 • 2. Biologické účinky ionizujícího záření.
 • 3. Termodynamické zákony a entropie.
 • 4. Termodynamické procesy v živých organismech.
 • 5. Úvod do molekulární biofyziky I (předmět studia).
 • 6. Úvod do molekulární biofyziky II (metody studia).
 • 7. Biofyzika biologických membrán. Bioelektrické jevy.
 • 8. Biofyzika kardiovaskulárního systému.
 • 9. Biofyzika respiračního systému.
 • 10. Biofyzikální funkce smyslových receptorů. Biofyzika sluchu.
 • 11. Biofyzika zraku.
 • 12. Účinky mechanických sil a akustických polí na živé systémy.
 • 13. Biologické účinky elektromagnetických polí a neionizujícího záření.
 • 14. Úvod do biokybernetiky a modelování.
 • 15. Volné téma.
 • Fyzikální principy lékařské přístrojové techniky.
 • 1. Lékařství a technika. Biosignály a jejich zpracování.
 • 2. Konvenční rentgenové zobrazovací metody.
 • 3. Moderní tomografické metody (CT, MRI).
 • 4. Diagnostické metody využívající radionuklidů.
 • 5. Metody a přístroje pro léčbu ionizujícím zářením.
 • 6. Měření a registrace teploty.
 • 7. Optické laboratorní přístroje.
 • 8. Optické diagnostické přístroje.
 • 9. Elektrodiagnostické metody.
 • 10. Ultrazvukové zobrazovací metody.
 • 11. Ultrazvukové dopplerovské a kombinované metody.
 • 12. Měření a registrace mechanických veličin.
 • 13. Metody a přístroje pro fyzikální léčbu.
 • 14. Moderní fyzikální metody využívané v chirurgii. Litotripse.
 • 15. Přístroje nahrazující funkci orgánů.
Literatura
 • HRAZDIRA, Ivo, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 1. vydání. Brno: Masaryk University, 2007. viii, 317. ISBN 9788021042285. info
 • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 395 s. ISBN 80-902896-1-4. info
Metody hodnocení
Praktická výuka biofyziky je povinná, zameškanou je nutno nahradit. Zkouška je teoretická a student k ní může přistoupit teprve po získání zápočtu z praktických cvičení. Zkouška se skládá z písemného testu a části ústní.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.