VLBI0121p Biologie I -přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 15. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Mário Špírek, PhD. (přednášející)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (přednášející)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Straková, Ph.D. (cvičící)
Jana Růžičková (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 19. 9. 10:00–10:50 A22/116 aula, St 26. 9. 10:00–10:50 A22/116 aula, St 3. 10. 10:00–10:50 A22/116 aula, St 10. 10. 10:00–10:50 A22/116 aula, St 17. 10. 10:00–10:50 A22/116 aula, St 24. 10. 10:00–10:50 A22/116 aula, St 31. 10. 10:00–10:50 A22/116 aula, St 7. 11. 10:00–10:50 A22/116 aula, St 14. 11. 10:00–10:50 A22/116 aula, St 21. 11. 10:00–10:50 A22/116 aula, St 28. 11. 10:00–10:50 A22/116 aula, St 5. 12. 10:00–10:50 A22/116 aula, St 19. 12. 10:00–10:50 A22/116 aula
Předpoklady
Předpokladem ke studiu předmětu jsou znalosti středoškolské biologie na úrovni Přehledu středoškolské biologie (https://is.muni.cz/auth/do/med/el/overview/overview_CZ.qwarp) nebo obdobné, a dále znalosti z už proběhlých přednášek a cvičení z předmětu. Předpokládané znalosti ke každé přednášce jsou specifikovány v sylabu předmětu. Příslušná studijní literatura doporučená ke studiu před každou přednáškou je uvedena v interaktivní osnově předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- porozumění základním dějům v buňce a podstatě mezibuněčné komunikace
- pochopení principu vzniku bakteriálních, virových a geneticky podmíněných onemocnění
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit základní děje probíhající v buňkách a lidském organismu (exprese genů, mezibuněčná komunikace, diferenciace buněk, buněčné dělení, buněčná smrt) a jejich účel
- vyjádřit základní souvislosti poruch buněčných dějů se vznikem onemocnění
- vysvětlit obecný mechanismus patogeneze u bakteriálních a virových onemocnění
- vysvětlit a na příkladech ilustrovat obecný mechanismus patogeneze u genových mutací a chromozomových aberací u člověka
- vysvětlit a zdůvodnit působení léčebných postupů interagujících s buněčnými procesy, vysvětlit podstatu antibakteriální, antivirové a anti-mitotické léčby
Osnova
 • Úvod do lékařské biologie – od odhalení buněčného principu k moderní biomedicíně
 • Bakterie a viry – vlastnosti, reprodukční strategie a principy léčby
 • Struktura, funkce a funkční anomálie eukaryotické buňky
 • Buněčná signalizace a princip diferenciace buněk
 • Buňky v kontextu celého organismu – principy adheze buněk a mezibuněčných komunikací
 • Význam genetické informace – cesta od genu k proteinu; replikace DNA
 • Buněčný cyklus – molekulární mechanismy regulace a význam pro onkologii
 • Mitotické dělení ve zdravých a nádorových buňkách
 • Meióza a principy genetické variability
 • Základy genetiky, podstata dominance a recesivity
 • Genetika lidských onemocnění – molekulární podstata geneticky podmíněných chorob
 • Buněčná smrt – mechanismus a regulace apoptózy a její význam pro medicínu
 • Epigenetika – pojítko mezi geny a prostředím
Literatura
  povinná literatura
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2004. xxvi, 630. ISBN 8090290620. info
 • PRITCHARD, D. J. a Bruce R. KORF. Základy lékařské genetiky. první české vydání. Praha: Galén, 2007. 182 stran. ISBN 9788072624492. info
  neurčeno
 • ALBERTS, Bruce. Essential cell biology. 4th edition. New York, N.Y.: Garland Science, 2014. xxiii, 726. ISBN 9780815344551. info
 • Medical genetics at a glance. Edited by D. J. Pritchard - Bruce R. Korf. 3rd ed. Chichester, England: Wiley-Blackwell, 2013. 1 online r. ISBN 9781118689028. info
Výukové metody
přednáška každý týden
Metody hodnocení
Přednášky jsou nepovinné. Bez ukončení - na předmět Biologie I navazuje předmět Biologie II, který je ukončen písemným zkouškovým testem ze znalostí učiva obou semestrů (přednášky, semináře, cvičení).
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2018/VLBI0121p/index.qwarp
Studenti jsou povinni sledovat interaktivní osnovu předmětu, kde se dozví aktuální informace (harmonogram, nahrazování, státní svátky, atd.) a zároveň zde najdou příslušnou studijní literaturu na každý týden a odkazy na animace a videa k tématu (https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2018/VLBI0121p/index.qwarp)
Dvě knihy, které tvoří povinnou studijní literaturu (Alberts - Základy buněčné biologie a Pritchard - Základy lékařské genetiky), mohou být vypůjčeny z knihovny univerzitního kampusu (https://kuk.muni.cz/?page=&lang=czech) nebo studovány z počítačů v knihovně univerzitního kampusu pomocí e-prezenčky (https://kuk.muni.cz/?page=9&lang=czech)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.