VLCH9X33p Chirurgie III - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2014
Rozsah
1/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
doc. MUDr. Pavel Cejpek, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (přednášející)
MUDr. Ivan Justan, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Břetislav Lipový, PhD., MBA (přednášející)
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.
I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 15. 9. až Út 16. 9. každý pracovní den 14:40–17:00 A11/114
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VLCH9X33p/VLA: Po 15. 9. 12:00–14:30 A11/334, Út 16. 9. 12:00–14:30 A9/324, ONLY for students educated in English language
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VSLE7X1p Lékařská etika 2 - přednáška && VLOR7X1 Ortopedie a rehabilitace -cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Přednášky z chirurgie v 5. ročníku mají výběrový charakter, jejich cílem je seznámit studenty s vybranou specializovanou tématikou více do hloubky, odpovídající důležitosti zvolených tématických okruhů. Témata jsou určena vyučujícími následujících chirurgických specializací: neurochirurgie, plastická chirurgie, urologie.
Osnova
  • Plastická chirurgie: Replantace a chirurgie ruky, Rekonstrukce měkkých částí v extenzivní onkologické chirurgii, Možnosti estetické chirurgie
  • Neurochirurgie: Nitrolební expanze jejich zobrazení a chirurgická léčba, Trauma hlavy a syndrom nitrolební hypertenze, Aneurysmata mozkových tepen a jejich léčba
  • Urologie: Problematika infekcí v urologii Karcinom prostaty erektilní dysfunkce a její léčba
Literatura
  • VESELÝ, Jiří. Plastická chirurgie. Brno, 2007. info
  • HANUŠ, M, T HANUŠ, M BABJUK, R FIALA, I ANDĚL, J HERÁČEK, P HESOUN, J HIBLBAUER, L. JAROLÍM, R KOČVARA, M. MATOUŠKOVÁ, Dalibor PACÍK, A. PETŘÍK, M. ROSENBERG, R ZACHOVAL, F. ZÁŤURA a P ZMEŠKAL. Definica a náplň oboru urologie a Ambulantní postupy v urologii. Urologie pro praxi - suplementum, 2006, roč. 2006, č. 3. info
  • SMRČKA, Martin, Vladimír PŘIBÁŇ, Roman GÁL, Pavel FADRUS a Libor PAŠA. Vybrané kapitoly z neurochirurgie pro studenty lékařské fakulty. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 110 s. ISBN 80-210-3788-1. info
  • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 2. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 575. ISBN 8072622609. info
Výukové metody
Přednášky mají formu prezentací odborníky na uvedenou problematiku. Diskuse po ukončení přednášky je vítána.
Metody hodnocení
Předmět Chirurgie skládající se z Chirurgie I, II a III je ukončen státní zkouškou.
Informace učitele
Přednášky v českém jazyce probíhají vždy v průběhu jarního semestru. Rozpis a termíny přednášek jsou uvedeny na webových stránkách LF a vývěskách jednotlivých pracovišť. The lectures in English are given always during the autumn semester. The list and schedule of selected lectures is shown on the web-site of the medical faculty and on wall-posters of the individual department.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: pouze v letním semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.