VLCP0521p Chirurgická propedeutika I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ernest Biroš (přednášející)
doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (přednášející)
MUDr. Jan Buček (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (přednášející)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Dvořák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Hýža, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. (přednášející)
MUDr. Ivan Justan, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Konečný (přednášející)
MUDr. Miroslav Krejčí, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tomáš Kubek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc. (přednášející)
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Igor Stupka, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (přednášející)
MUDr. Katarína Zadražilová (přednášející)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (přednášející)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Vladimíra Moravcová (pomocník)
Garance
MUDr. Jan Konečný, Ph.D.
II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc.
Dodavatelské pracoviště: II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 15:20–17:00 A22/116 aula
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VLCP0521p/VLA: Pá 8:30–10:10 014
Předpoklady
VSAN0333p Anatomie III - př. && ( VSLC011p Lék.chemie - předn. || VSLC021p Lékařská chemie -p ) && VSBI0222p Biologie II-přednáška &&( VSBF011p Biofyzika - přednáška || VLBF011p Biofyzika - přednáška ) && VSPO011p První pomoc - přednáška && VSPP3X1 Základy ošetřovatelství && ( VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s || VSLT011s Základy lék. terminologie -p ) && VSET021 Lékařská etika I && VSPP3X1 Základy ošetřovatelství && ZC041 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je fornou přednášek uvést posluchače LF MU do problematiky chirurgie. Studenti jsou seznámeni s bazálními chirurgickými výkony, postupy a principy.
Osnova
 • V rámci přednášek z chirurgické propedeutiky bude podán přehled základů obecné chirurgie a vyšetřovacích metod v chirurgii
 • Cvičení:
 • 1. Úvod, cesta chirurgického nemocného
 • 2. Vyšetřovací metody v chirurgii
 • 3. Předoperační příprava
 • 4. Anestezie místní
 • 5. Anestezie celková
 • 6. Operační sály, nástroje, přístroje
 • 7. Antisepse, Asepse
 • 8. Krvácení, transfuze
 • 9. Typické operační výkony
 • 10.Kožní plastiky, transplantace
 • 11.Pooperační odezva, šok
 • 12.Pooperační péče
 • 13.Pooperační komplikace
 • 14.Chirurgická dietetika, umělá výživa
Literatura
 • Hamilton Bailey`s demonstrations of physical signs in clinical surgery. Edited by Hamilton Bailey - Allan Clain. 17th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1994. xiv, 622 s. ISBN 0-7506-0613-4. info
 • Chirurgická propedeutika :učebnice pro lékařské fakulty. Edited by Vladimír Balaš - Jarmila Drábková - Miloslav Duda - Milan Med. [1. vyd.]. Praha: Grada-Avicenum, 1993. 487 s. ISBN 80-85623-45-5. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLCP0521p!
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Předmět není zakončený hodnocením, jde o kontinuální přípravu na státní závěrečnou zkoušku z chirurgie v závěru studia.
Informace učitele
Informace o termínech a místě konání přednášky jsou vyvěšeny na nástěnkách příslušných chirurgických klinik
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2016/VLCP0521p