VLFA0621c Farmakologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLFA0621c/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSPF0521c Patol. fyziol. - cvičení && VSPA0521c Patolog. anatomie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • PLÁN PRAKTICKÉ VÝUKY FARMAKOLOGIE PRO III. ROČNÍK LF - VŠEOBECNÝ SMĚR jarní semestr šk. r. 2005/2006 1. t ý d e n (20. 2. - 24. 2. 2006) Téma: ÚVOD DO STUDIA FARMAKOLOGIE Náplň oboru, obsah teoretické a praktické výuky, povinné a doporučené učební texty. Úvod do recepturní terminologie. Výpočty ve farmakologii. /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 2. t ý d e n (27. 2. - 3. 3. 2006) Téma: OBECNÉ ZÁSADY PRESKRIPCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Lékařský předpis a jeho náležitosti. Předepisování léčivých přípravků. Český lékopis a zákonné předpisy o léčivech. Příprava na příští cvičení: Opakování - Latinská terminologie. Obecné zásady preskripce. Tuhé lékové formy. Cesty vstupu léčiva do organismu /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 3. t ý d e n (6. 3. 10. - 3. 2006) Téma: TUHÉ LÉKOVÉ FORMY PRO HROMADNOU VÝROBU A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVU (tablety, tobolky, prášky, čajové směsi). - způsob předepisování, ukázky. NA PŘÍŠTÍ TÝDEN PLÁŠTĚ A PŘEZŮVKY !! /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 4. t ý d e n (13. 3. - 17. 3. 2006) Téma: ÚVOD DO EXPERIMENTÁLNÍ FARMAKOLOGIE Význam experimentu ve farmakologii. Pokusná zvířata. Etická stránka farmakologických experimentů. Vedení protokolu. Demonstrace aplikačních způsobů a vybraných účinků farmak na zvířeti. /Skupiny: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/ Téma: POLOTUHÉ LÉKOVÉ FORMY (čípky, masti, krémy, pasty a další přípravky k aplikaci na kůži a na sliznice). - způsob předepisování, ukázky. Videozáznamy: Výroba tablet a čípků. Externí léčebné prostředky Praeparatio /Skupiny: 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18/ 5. t ý d e n (20. 3. - 24. 3. 2006) Téma: ÚVOD DO EXPERIMENTÁLNÍ FARMAKOLOGIE Význam experimentu ve farmakologii. Pokusná zvířata. Etická stránka farmakologických experimentů. Vedení protokolu. Demonstrace aplikačních způsobů a vybraných účinků farmak na zvířeti. Příprava na příští cvičení: Opakování - Tuhé lékové formy. Přestup léčiv přes biologické bariéry. /Skupiny: 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18/ Téma: POLOTUHÉ LÉKOVÉ FORMY (čípky, masti, krémy, pasty a další přípravky k aplikaci na kůži a na sliznice). - způsob předepisování, ukázky. Videozáznamy: Výroba tablet a čípků. Externí léčebné prostředky Praeparatio Příprava na příští cvičení: Opakování - Tuhé lékové formy. Přestup léčiv přes biologické bariéry. /Skupiny: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/ 6. t ý d e n (27. 3. - 31. 3. 2006) Téma: TEST Z LATINSKÉ TERMINOLOGIE TEKUTÉ LÉKOVÉ FORMY PRO POVRCHOVOU APLIKACI (roztoky k potírání, obkladům a výplachům, kapky pro vnější užití, tekuté zásypy) - způsob předepisování, ukázky. Seminář: PŘESTUP LÉČIV PŘES BIOLOGICKÉ MEMBRÁNY Příprava na příští cvičení: Opakování - polotuhé lékové formy, léčebné prostředky pro vnější upotřebení. /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 7. t ý d e n (3. 4. - 7. 4. 2006) Téma: TEKUTÉ LÉKOVÉ FORMY PRO VNITŘNÍ UŽITÍ (roztoky a kapky pro perorální aplikaci, aromatické vody, tinktury. Injekce a infuze). Požadavky na injekce. Videozáznam: Výroba injekcí a infuzí Příprava na příští cvičení: Osud léčiv v organismu. Úvod do farmakokinetiky. /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ NA PŘÍŠTÍ TÝDEN KALKULAČKY, PRAVÍTKO ! 8. t ý d e n (10. 4. - 14. 4. 2006) Téma: ÚVOD DO FARMAKOKINETIKY Základní farmakokinetické děje. Farmakokinetické parametry. Farmakokinetika jednorázového a opakovaného intravaskulárního a extravaskulárního podání léčiva. Praktický výpočet základních farmakokinetických parametrů po i.v. a p.o. aplikaci. Příprava na příští cvičení: Opakování latinské terminologie. Farmakokinetické výpočty. NA PŘÍŠTÍ TÝDEN KALKULAČKY, PRAVÍTKO ! /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 9. t ý d e n (17. 4. - 21. 4. 2006) Téma: VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY VE FARMAKOKINETICE. Modelování farmakokinetických procesů pomocí počítačových programů. Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací léčiva. Úprava dávkování při poruchách ledvinných funkcí. Příprava na příští cvičení: Opakování receptury. Základy farmakologie periferního nervového systému. /Skupiny: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/ Téma: DOKONČENÍ OBECNÉ RECEPTURY Plynné lékové formy, ukázky. Výpočet dávek pro děti. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. Opakování předpisu hromadně vyráběných přípravků. Práce s příručkami a databázemi (Pharmaindex, Remedia compendium, Vademeca, AISLP atd.) /Skupiny: 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18/ 10. t ý d e n (24. 4. - 28. 4. 2006) Téma: VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY VE FARMAKOKINETICE. Modelování farmakokinetických procesů pomocí počítačových programů. Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací léčiva. Úprava dávkování při poruchách ledvinných funkcí. Příprava na příští cvičení: Opakování receptury. Základy farmakologie periferního nervového systému. /Skupiny: 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18/ Téma: DOKONČENÍ OBECNÉ RECEPTURY Plynné lékové formy, ukázky. Výpočet dávek pro děti. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. Opakování předpisu hromadně vyráběných přípravků. Práce s příručkami a databázemi (Pharmaindex, Remedia compendium, Vademeca, AISLP atd.) Příprava na příští cvičení: Opakování receptury. Základy farmakologie periferního nervového systému. /Skupiny: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/ 11. t ý d e n (1. 5. - 5. 5. 2006) Téma: Seminář: FARMAKOLOGIE PERIFERNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU - úvodní část. Terminologie, neurotransmise vperiferním nervovém systému, adrenergní a cholinergní receptory, agonisté a antagonisté. Funkční význam a možnosti farmakologického ovlivnění sympatiku a parasympatiku. Příprava na příští cvičení: Farmakologie cholinergního nervového systému. Souhrnné opakování probrané látky. /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 12. t ý d e n (8. 5. - 12. 5. 2006) Téma: TEST Z PROBRANÉ LÁTKY (následně diskutovaný). Oprava testu z latinské terminologie Seminář: CHOLINOTROPNÍ LÁTKY Receptory parasympatiku, farmakologie látek aktivujících a blokujících cholinergní systém. Videozáznam: Farmakologie VNS - cholinergní transmise. Počítačová simulace farmakologických účinků. Příprava na příští cvičení: Souhrnné opakování obecné receptury. Farmakologie sympatického (adrenergního) nervového systému. /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 13. t ý d e n (15. 5. - 19. 5. 2006) Téma: Seminář: SYMPATOTROPNÍ LÁTKY. Receptory sympatiku, farmakologie látek aktivujících a blokujících adrenergní systém. Videozáznam: Ovlivnění beta receptoru. Úvod do speciální receptury sympatotropních a parasympatotropních látek: - periferní analeptika, bronchodilatancia, spazmolytika, miotika a mydriatika. NA PŘÍŠTÍ TÝDEN PLÁŠTĚ!! /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 14. t ý d e n (22. 5. - 26. 5. 2006) Téma: TEST Z OBECNÉ RECEPTURY. PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA VYBRANÝCH LÉKOVÝCH FOREM. (tobolky, prášky, čípky, tekutý zásyp, roztoky, masti) /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 15. t ý d e n (29. 5. - 2. 6. 2006) Téma: ÚVOD DO FYTOFARMAKOLOGIE. Obsahové látky v léčivých rostlinách, užití, základy přípravy. Ukázky čajů a rostlinných výluhů s ochutnávkou. Opravné a náhradní testy. ZÁPOČTY. /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 1.
  • 2.
Metody hodnocení
Výuka probíhá dvousemestrálne, formou prednášek (kontinuálne po celý semestr) a cvicení, vše je povinné. Ukoncení - rigorózní zkouška složená ze 2 cástí: I. praktická cást -preskripce léku, II. teoretická cást - ústní projev, student si vylosuje 1 otázku ze všeobecné farmakologie, 1 otázku ze speciální farmakologie, 2 otázky na detail (konkrétní lécivo); a písemný projev (test z lékové preskripce, multivýberový test).
Informace učitele
Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu, Tomešova 12. úrední hodiny sekretariátu denne - 13.00 - 14.00, tel.: 05 - 4949 3070. Literatura základní: 1, 2. Literatura doplnková: 3 Pri opakování predmetu je nutné absolvovat výuku v plném predepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.