VLFA0722c Farmakologie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLFA0722c/01: Po 2. 10. až Pá 13. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03206/206
VLFA0722c/02: Po 18. 9. až Pá 29. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 N03206/206
VLFA0722c/03: Út 2. 1. až Pá 12. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N03206/206
VLFA0722c/04: Po 11. 12. až Pá 22. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N03206/206
VLFA0722c/05: Po 27. 11. až Pá 8. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N03206/206
VLFA0722c/06: Po 13. 11. až Pá 24. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N03206/206
VLFA0722c/07: Po 30. 10. až Pá 10. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N03206/206
VLFA0722c/08: Po 16. 10. až Pá 27. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03206/206
VLFA0722c/09: Po 13. 11. až Pá 24. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N03206/206
VLFA0722c/10: Po 30. 10. až Pá 10. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N03206/206
VLFA0722c/11: Po 16. 10. až Pá 27. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03206/206
VLFA0722c/12: Po 2. 10. až Pá 13. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03206/206
VLFA0722c/15: Po 11. 12. až Pá 22. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N03206/206
VLFA0722c/16: Po 27. 11. až Pá 8. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N03206/206
Předpoklady
VLFA0621c Farmakologie I - cvičení && VSAJ0222 Angličtina 1 II -p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 1. den (PONDĚLÍ) – 1/ANALGETIKA (Analgetika morfinového typu, analgetika - antipyretika. Farmakoterapie bolesti). Speciální receptura analgetik a antipyretik. - 2/ANTIREVMATIKA, ANTIFLOGISTIKA, ANTIURATIKA (Přehled, klasifikace, místa zásahu, mechanismy účinku). 2. den (ÚTERÝ) - 3/PSYCHOTROPNÍ LÁTKY (Klasifikace psychotropik podle ovlivnění základních psychických funkcí. Anxiolytika, mechanismus účinku benzodiazepinů. Videozáznamy: Benzodiazepiny. Etologická analýza). Práce s PC – Microlab; Úvod do studia chování zvířat, ataxie, antidepresiva, účinky morfinu, celková anestetika, éter. - 4/CELKOVÁ ANESTETIKA (Inhalační a injekční celková anestezie, kombinované anestezie. Videozáznamy: Inhalační a injekční celková anestetika. Speciální receptura hypnosedativ a psychostimulancií, ukázky drog. 3. den (STŘEDA) NÁSLEDNĚ DISKUTOVANÝ TEST Z PROBRANÉ LÁTKY. 5/ANTIHISTAMINIKA. Účinky histaminu, možnosti jejich antagonizování. Histaminové receptory. Rozdělení a přehled H1-antihistaminik. Videozáznam: Účinek histaminu a antihistaminik u morčete. Speciální receptura chorob trávicího ústrojí. - 6/ANTIASTMATIKA (Přehled, místa zásahu, mechanismy účinku antiastmatik. Videozáznam: Terapie astmatu.) Speciální receptura antitusik, expektorancií a antiastmatik. 4. den (ČTVRTEK) – 7/ANTIBIOTIKA A CHEMOTERAPEUTIKA (Obecná část: Klasifikace, mechanismy účinku, kombinace). - 8/CHEMOTERAPEUTIKA BAKTERIÁLNÍCH INFEKCÍ, ANTIVIROTIKA (Sulfonamidy, chemoterapeutika močových a střevních infekcí. Antivirotika celková a lokální). 5. den (PÁTEK) PÍSEMNÝ TEST Z RECEPTURY CNS, DÝCHACÍHO A TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ. – 9/LOKÁLNÍ ANESTETIKA (Přehled, klasifikace, mechanismus účinku, nežádoucí účinky). Speciální receptura lokálních anestetik.- 10/ANTIMYKOTIKA. POVRCHOVĚ PŮSOBÍCÍ LÁTKY. LÉČIVA CHOROB DUTINY ÚSTNÍ. Speciální receptura v dermatologii, chirurgii, ORL, oftalmologii, vybrané infúzní přípravky. Úvod do stomatologické preskripce. 6. den (PONDĚLÍ) NÁSLEDNĚ DISKUTOVANÝ TEST Z PROBRANÉ LÁTKY. – 11/GLUKOKORTIKOIDY (Přehled, mechanismus účinku, farmakologické použití. Videozáznam: Kortikosteroidy). – 12/CYTOSTATIKA A IMUNOSUPRESIVA ( Přehled, mechanismy účinku antitumorózních látek). OPAKOVÁNÍ SPECIÁLNÍ RECEPTURY pro závěrečný test. 7. den (ÚTERÝ) ZÁVĚREČNÝ PÍSEMNÝ TEST ZE SPECIÁLNÍ RECEPTURY – 13/TERAPIE DIABETES MELLITUS (Terapie IDDM, insuliny. Perorální antidiabetika. Příklady HVLP). – 14/TERAPIE VŘEDOVÉ CHOROBY. ANTIEMETIKA. 8. den (STŘEDA) - ZÁVĚREČNÝ TEST ZE SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE. 15/Práce s PC: Řešení terapeutických situací. Náhradní a opravné testy ze speciální receptury. Oprava testů ze speciální receptury. ZÁPOČET.
Literatura
  • Lincová, Dagmar - Farghali, Hassan a kol. Základní a aplikovaná farmakologie. 1. vydání. Praha: Galén, Karolinum, 2002. 601 s. ISBN 80-7262-168-8 (Galén), ISBN 80-246-0538-4 (Karolinum).
  • HADAŠOVÁ, Eva, Jana NOVÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Olga STAROBOVÁ. Praktická cvičení z farmakologie. 2. opravené a doplněné vyd. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví Hora, 2003. 110 s. Skripta. ISBN 80-210-2694-4. info
  • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
  • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
Metody hodnocení
Výuka probíhá dvousemestrálně, formou přednášek (kontinuálně po celý semestr) a cvičení (blokově), vše je povinné. Ukončení - rigorózní zkouška složená ze 2 částí: I. teoretická část - multivýběrový test. II. praktická část -preskripce léků (1 magistraliter, 1 HVLP). Recepty se ohodnotí „prospěl“ – „neprospěl“. Pokud student nenapíše recepty, ale u testu prospěl, bude zkoušejícím pozván na další termín jen na recepty. Pokud student dvakrát neuspěje u testu, bude vyzkoušen ústně - student si vylosuje 1 trojotázku a 2 konkrétní léčiva.
SYLABUS POŽADOVANÉ LÁTKY KE ZKOUŠCE Z FARMAKOLOGIE
Obecná farmakologie
Definice, Pharmacopoea, léková preskripce.
Způsoby aplikace léků, absorpce, distribuce, biotransformace, exkrece, základy farmakokinetiky.
Farmakodynamika, specifické a nespecifické mechanismy účinků léků, receptorová teorie účinků léků, vztah dávka-účinek a koncentrace-účinek, racionální a neracionální lékové kombinace.
Farmakogenetika.
Nežádoucí účinky léků, toxické vedlejší účinky, alergické reakce, sekundární vedlejší účinky, látková závislost.
Lékové interakce, farmakodynamické interakce, farmakokinetické interakce, interakce mezi složkami potravy a léky.
Vývoj nového léku, klinické pokusy.
Obecné zásady terapie otrav.
Speciální farmakologie
Psychoaktivní látky, neuroleptika, antidepresiva, trankvilizéry, psychostimulancia, nootropika, psychotomimetika, hypnosedativa, anorektika.
Analgetika. Opioidy, nenarkotická analgetika. Nesteroidní antiflogistika.
Celková a lokální anestetika.
Myorelaxancia. Antikonvulsiva, antiepileptika.
Antiparkinsonika. Antiemetika.
Ganglioplegika.
Léky ovlivňující sympatický nervový systém, přímá a nepřímá sympatomimetika, selektivní a neselektivní antagonisti adrenergních receptorů, sympatolytika.
Látky ovlivňující parasympatický nervový systém, přímá a nepřímá cholinergika, parasymaptolytika.
Hormony hypothalamu, hypofýzy, štítné žlázy, antithyreoidální látky, insulin, perorální antidiabetika, antihypoglykemika, glukokortikoidy, mineralokortikoidy, estrogeny, antiestrogeny, progestiny, hormonální antikoncepce, androgeny, antiandrogeny, anabolika, ikosanoidy, tokolytika.
Histamin, H1, H2 antihistaminika.
Krevní náhrady, hemostatika, antikoagulancia.
Hypolipidemika.
Kardiotonika, antiarytmika, antianginosní látky, antihypertensiva, diuretika, antidiuretika.
Antiastmatika, antitusika, expektorancia.
Acida a digestiva, antacida, látky snižující motilitu GIT, prokinetika, laxancia, choleretika a cholekinetika.
Kontrastní látky.
Vitamíny.
Antiinfekční látky, antibiotika, antituberkulotika, antimykotika, antimalarika, sulfonamidy, chemoterapeutika.
Imunomodulancia, imunosupresiva.
Chemoterapeutika nádorových onemocnění, blokátory mitosy, alkylační činidla, antimetabolity, ostatní cytostatika, antibiotika, hormony, radioaktivní isotopy.
Informace učitele
Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu LF MU, Tomešova 12. Úřední hodiny sekretariátu denně - 13.00 - 14.00 hod, tel.: 54949 3070. Literatura základní: 1, 2. Literatura doplňková: 3, 4. Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.