VLHE0221c Histologie a embryologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/3/0. 45. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MVDr. Martin Anger, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivana Baltasová (cvičící)
MUDr. Kristína Brablecová (cvičící)
Mgr. Michaela Capandová (cvičící)
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. (cvičící)
Klára Dolinová (cvičící)
MUDr. Jana Dumková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Fedorová (cvičící)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (cvičící)
Robert Karaba (cvičící)
Mgr. Hana Kotasová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Irena Lauschová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Anna Mac Gillavry Danylevska, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Mecová (cvičící)
Eliška Moráňová (cvičící)
Eliška Pekárková (cvičící)
MUDr. Volodymyr Porokh (cvičící)
Anas Rabata, M.Sc., Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (cvičící)
Martin Sihlovec (cvičící)
Yehonatan Solomonov (cvičící)
Peter Staňo (cvičící)
Mgr. Eva Švandová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (cvičící)
Kateřina Vičíková (cvičící)
MUDr. Jakub Voldřich (cvičící)
Garance
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLHE0221c/01: Po 17. 2. až Pá 15. 5. Pá 10:00–12:30 F01B1/122
VLHE0221c/02: Po 17. 2. až Pá 15. 5. Pá 10:00–12:30 F01B1/122
VLHE0221c/03: Po 17. 2. až Pá 15. 5. Pá 10:00–12:30 F01B1/122
VLHE0221c/04: Po 17. 2. až Čt 14. 5. Čt 9:00–11:30 F01B1/122
VLHE0221c/05: Po 17. 2. až Čt 14. 5. Čt 9:00–11:30 F01B1/122
VLHE0221c/06: Po 17. 2. až Čt 14. 5. Čt 9:00–11:30 F01B1/122
VLHE0221c/07: Po 17. 2. až Út 12. 5. Út 7:30–10:00 F01B1/122
VLHE0221c/08: Po 17. 2. až Út 12. 5. Út 7:30–10:00 F01B1/122
VLHE0221c/09: Po 17. 2. až Út 12. 5. Út 7:30–10:00 F01B1/122
VLHE0221c/10: Po 17. 2. až St 13. 5. St 10:00–12:30 F01B1/122
VLHE0221c/11: Po 17. 2. až St 13. 5. St 10:00–12:30 F01B1/122
VLHE0221c/12: Po 17. 2. až St 13. 5. St 10:00–12:30 F01B1/122
VLHE0221c/13: Po 17. 2. až St 13. 5. St 12:30–15:00 F01B1/122
VLHE0221c/14: Po 17. 2. až St 13. 5. St 12:30–15:00 F01B1/122
VLHE0221c/15: Po 17. 2. až Čt 14. 5. Čt 11:30–14:00 F01B1/122
VLHE0221c/16: Po 17. 2. až Čt 14. 5. Čt 11:30–14:00 F01B1/122
VLHE0221c/17: Po 17. 2. až Po 11. 5. Po 11:00–13:30 F01B1/122
VLHE0221c/18: Po 17. 2. až Po 11. 5. Po 11:00–13:30 F01B1/122
Předpoklady
VLAN0121s Anatomie I - seminář && VLBI0121c Biologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vysvětlit postup zpracování tkání pro účely světelné a elektronové mikroskopie;
porozumět stavbě buňky, pochopit základní stavební principy a funkce pojivových tkání, základní charakteristiky epitelové tkáně, rozdíly ve stavbě jednotlivých typů svalové tkáně, popsat stavbu a funkci nervové tkáně;
identifikovat jednotlivé tkáně v histologických řezech;
popsat mikroskopickou stavbu některých orgánů lidského těla a vysvětlit vzájemné vztahy mezi tkáněmi v rámci orgánů;
orientovat se v histologických preparátech a identifikovat v nich jednotlivé struktury;
popsat vývoj gamet a vysvětlit princip meiózy a regulace gametogeneze;
správně popsat časný vývoj embrya a vysvětlit vývoj a význam přídatných embryonálních struktur;
charakterizovat jednotlivá období embryonálního vývoje.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vysvětlit postup zpracování tkání pro účely světelné a elektronové mikroskopie;
porozumět stavbě buňky, pochopit základní stavební principy a funkce pojivových tkání, základní charakteristiky epitelové tkáně, rozdíly ve stavbě jednotlivých typů svalové tkáně, popsat stavbu a funkci nervové tkáně;
identifikovat jednotlivé tkáně v histologických řezech;
popsat mikroskopickou stavbu některých orgánů lidského těla a vysvětlit vzájemné vztahy mezi tkáněmi v rámci orgánů;
orientovat se v histologických preparátech a identifikovat v nich jednotlivé struktury;
popsat vývoj gamet a vysvětlit princip meiózy a regulace gametogeneze;
správně popsat časný vývoj embrya a vysvětlit vývoj a význam přídatných embryonálních struktur;
charakterizovat jednotlivá období embryonálního vývoje.
Osnova
 • 1. Úvod do praktických cvičení, studijní pomůcky. Přehled histologických vyšetřovacích metod Základní etapy přípravy buněk a tkání pro zobrazení ve světelném a elektronovém mikroskopu (s použitím videozáznamu). Základy histochemie a imunohistochemie.
 • 2. Cytologie: Ultrastruktura jádra v interfázi. Ultrastruktura buněčných organel I (mitochondrie, Golgiho aparát, endoplazmatické retikulum a lyzosomy). Pomůcky: EM atlas
 • 3. Ultrastruktura buněčných organel II (peroxisomy, centrioly). Buněčné inkluze. Modifikace buněčných povrchů a intercelulární spoje. Pomůcky: EM atlas
 • 4. Embryologie I. Interaktivní opakování základů časného vývoje člověka. Placentace a rozdělení placent. Vývoj placenty u člověka. Stavba a funkce lidské placenty. Vývoj pupečníku. Anomálie placenty a pupečníku. Pomůcky: sada embryologických schémat I.
 • 5. Embryologie II. Děloha a těhotenství. Hasseho pravidlo. Fyziologické uložení plodu v děloze (poloha, postavení, držení a naléhání plodu). Porod. Znaky zralého plodu. Vícečetná těhotenství – uspořádání plodových obalů. Prenatální diagnostika a medicína. Základy teratologie. Kritické periody vývoje. Přehled teratogenů. Pomůcky: sada embryologických schémat II
 • 6. Obecná histologie. Zásady správného mikroskopování, nejčastější chyby. Demonstrace výsledků barvení struktur pomocí základních metod [hematoxylin-eosin (HE), hematoxylin-eosin-šafrán (HEŠ), azokarmín-anilinová modř-oranž G (azan)].
 • Tkáň pojivová I – přehled vaziv. Preparáty: funiculus umbilicalis, oesophagus, zadní segment oční, lien, aorta.
 • 7. Tkáň pojivová II – hyalinní a elastická chrupavka. Kostní tkáň a její histogeneze (osifikace). Primární a sekundární osifikace. Remodelace kostní tkáně, hojení fraktur. Preparáty: trachea, auricula, elastická chrupavka, kost lamelózní, chondrogenní osifikace. EM atlas.
 • 8. Tkáň epitelová – povrchové (krycí) epitely. Preparáty: ren, vesica fellea, trachea, oesophagus, ureter, palpebra,
 • 9. Žlázový epitel. Preparáty: intestinum tenue, gl. parotis, gl. submandibularis. EM atlas.
 • 10. Tkáň nervová. Preparáty: cortex cerebri, cerebellum, medulla spinalis, ganglion, periferní nerv, motorická ploténka. EM atlas
 • 11. Tkáň svalová. Preparáty: apex linguae, intestinum crassum, myokard (HE a Heidenhein). EM atlas. Opakování tkání.
 • 12. Složení periferní krve. Zhotovování a barvení krevních nátěrů. Cytomorfologie červených a bílých krvinek. Diferenciální bílý krevní obraz a hodnocení odchylek od normy. Krevní destičky. Pomůcky: nátěr z periferní krve člověka, EM atlas. Krvetvorba (hemopoeza) – prezentace.
 • Zápočty.
Literatura
  doporučená literatura
 • ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jitka ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. 1.dotisk 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 2002. 162 s. ISBN 80-210-1774-0. info
 • VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Svatopluk ČECH a Aleš HAMPL. Guide to General Histology and Microscopic Anatomy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8453-7. info
  neurčeno
 • MARTÍNEK, Jindřich a Zdeněk VACEK. Histologický atlas. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 134 s. ISBN 9788024723938. info
Výukové metody
Výuka probíhá v mikroskopickém sále formou řízeného studia histologických preparátů a elektronově mikroskopických snímků. Studenti mohou k přípravě na praktická cvičení využívat elektronické výukové texty na www stránkách ústavu http://www.med.muni.cz/histology/education
Metody hodnocení
Podrobný popis průběhu a hodnocení praktických cvičení najdete na stránkách ústavu (http://www.med.muni.cz/histology/education) pod označením Provision of the Head of the department on the rules and conditions applicable for practical training and for examining in histology and embryology/cz.
Průběžná kontrola znalostí je prováděna formou testů. Každý student absolvuje během semestru 4 dílčí testy. Testy jsou hodnoceny udělením bodu za správnou odpověď a nadpoloviční počet správných odpovědí (bodů) je hodnocen prospěl "P" . Pokud student neuspěl, je výsledek hodnocení neprospěl "N" a v tom případě je pouze 1x možná oprava. Jednou z podmínek pro získání zápočtu je nutnost splnit všechny testy na P, tzn. že je třeba splnit testy na P 4x ze 4 testů nebo s jednou opravou 4x z 5 testů. Nesplní-li student tuto podmínku, následuje ve stejném zkouškovém období opravný zápočtový test pokrývající celý semestr a v případě neúspěchu u opravného testu, nebude zápočet udělen.
Podmínky pro udělení zápočtu:
1. Absolvování všech praktických cvičení (100% účast, všechny absence musí být řádně omluvené (IS) a nahrazené).
2. Úspěšné absolvování všech testů ( dílčích, event. 1 opravného či zápočtového).
3. Předložení všech protokolů k zápočtu (řádně vyplněné formuláře protokolů, podepsané vyučujícím).
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/histology/education/
Veškeré informace o výuce jsou zveřejněny na vývěsce Ústavu histologie a embryologie, Kamenice 3 před mikroskopickým sálem a rovněž na www stránkách ústavu.
Information about HE teaching is available on the Department board in front of the Microscopic Hall and on the web site http://www.med.muni.cz/histology/education
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.