VLHE0221c Histologie a embryologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MVDr. Martin Anger, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivana Baltasová (cvičící)
MUDr. Jana Dumková, Ph.D. (cvičící)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (cvičící)
Mgr. Hana Kotasová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Lenka Lišková (cvičící)
MVDr. Anna Mac Gillavry Danylevska, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Mecová (cvičící)
MUDr. Volodymyr Porokh (cvičící)
Anas Rabata, M.Sc., Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (cvičící)
MUDr. Veronika Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Martin Sihlovec (cvičící)
Peter Staňo (cvičící)
Mgr. Eva Švandová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (cvičící)
Klára Dolinová (pomocník)
Robert Karaba (pomocník)
Ing. Nicole Ludikovská (pomocník)
Peter Staňo (pomocník)
Garance
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLHE0221c/01: Po 1. 3. až Út 25. 5. Út 10:00–12:30 F01B1/126
VLHE0221c/02: Po 1. 3. až Út 25. 5. Út 7:30–10:00 F01B1/122
VLHE0221c/03: Po 1. 3. až Út 25. 5. Út 7:30–10:00 F01B1/122
VLHE0221c/04: Po 1. 3. až Po 24. 5. Po 13:30–16:00 F01B1/122
VLHE0221c/05: Po 1. 3. až Po 24. 5. Po 13:30–16:00 F01B1/122
VLHE0221c/06: Po 1. 3. až Po 24. 5. Po 13:30–16:00 F01B1/122
VLHE0221c/07: Po 1. 3. až Po 24. 5. Po 11:00–13:30 F01B1/122
VLHE0221c/08: Po 1. 3. až Po 24. 5. Po 11:00–13:30 F01B1/122
VLHE0221c/09: Po 1. 3. až Po 24. 5. Po 11:00–13:30 F01B1/122
VLHE0221c/10: Po 1. 3. až Pá 28. 5. Pá 9:30–12:00 F01B1/122
VLHE0221c/11: Po 1. 3. až Pá 28. 5. Pá 7:30–10:00 F01B1/126
VLHE0221c/12: Po 1. 3. až Pá 28. 5. Pá 9:30–12:00 F01B1/122
VLHE0221c/13: Po 1. 3. až St 26. 5. St 14:00–16:30 F01B1/122
VLHE0221c/14: Po 1. 3. až St 26. 5. St 14:00–16:30 F01B1/122
VLHE0221c/15: Po 1. 3. až St 26. 5. St 14:00–16:30 F01B1/122
VLHE0221c/16: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 10:00–12:30 F01B1/122
VLHE0221c/17: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 10:00–12:30 F01B1/122
VLHE0221c/18: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 7:30–10:00 F01B1/122
VLHE0221c/19: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 7:30–10:00 F01B1/122
VLHE0221c/20: Po 1. 3. až Pá 28. 5. Pá 7:00–9:30 F01B1/122
Předpoklady
VLAN0121s Anatomie I - seminář && VLBI0121c Lékařská biologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktická diagnóza biologických objektů (buněk, tkání a orgánů) za použití metod světelné a elektronové mikroskopie.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- vysvětlit postup zpracování tkání pro účely světelné a elektronové mikroskopie;
- porozumět stavbě buňky, pochopit základní stavební principy a funkce pojivových tkání, základní charakteristiky epitelové tkáně, rozdíly ve stavbě jednotlivých typů svalové tkáně, popsat stavbu a funkci nervové tkáně;
- identifikovat jednotlivé tkáně v histologických řezech;
popsat mikroskopickou stavbu některých orgánů lidského těla a vysvětlit vzájemné vztahy mezi tkáněmi v rámci orgánů;
- orientovat se v histologických preparátech a identifikovat v nich jednotlivé struktury;
- popsat vývoj gamet a vysvětlit princip meiózy a regulace gametogeneze;
- správně popsat časný vývoj embrya a vysvětlit vývoj a význam přídatných embryonálních struktur;
- charakterizovat jednotlivá období embryonálního vývoje.
Osnova
 • 1. Přehled histologických vyšetřovacích metod. Základy histochemie a imunohistochemie.
 • 2. Cytologie: Ultrastruktura jádra a buněčných organel I (mitochondrie, Golgiho aparát, endoplazmatické retikulum a lyzosomy).
 • 3. Ultrastruktura buněčných organel II (peroxisomy, centrioly). Buněčné inkluze. Modifikace buněčných povrchů a intercelulární spoje.
 • 4. Obecná embryologie I.
 • 5. Obecná embryologie II.
 • 6. Obecná histologie. Tkáň pojivová I – přehled vaziv.
 • 7. Tkáň pojivová II – hyalinní a elastická chrupavka. Kostní tkáň a její histogeneze (osifikace). Primární a sekundární osifikace. Remodelace kostní tkáně, hojení fraktur.
 • 8. Tkáň epitelová – povrchové (krycí) epitely.
 • 9. Žlázový epitel.
 • 10. Tkáň nervová.
 • 11. Tkáň svalová.
 • 12. Složení periferní krve. Zhotovování a barvení krevních nátěrů. Cytomorfologie červených a bílých krvinek. Diferenciální bílý krevní obraz a hodnocení odchylek od normy. Krevní destičky. Krvetvorba.
Literatura
  doporučená literatura
 • ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jitka ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. 1.dotisk 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 2002. 162 s. ISBN 80-210-1774-0. info
 • VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Svatopluk ČECH a Aleš HAMPL. Guide to General Histology and Microscopic Anatomy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8453-7. info
  neurčeno
 • MARTÍNEK, Jindřich a Zdeněk VACEK. Histologický atlas. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 134 s. ISBN 9788024723938. info
Výukové metody
Výuka probíhá v mikroskopickém sále formou řízeného studia histologických preparátů a elektronově mikroskopických snímků. Studenti mohou k přípravě na praktická cvičení využívat elektronické výukové texty na www stránkách ústavu http://www.med.muni.cz/histology/education
Metody hodnocení
Průběžný test - papírová forma. Podrobné informace jsou zveřejněny na stránkách ústavu (http://www.med.muni.cz/histology/education).
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/histology/education/
Veškeré informace o výuce jsou zveřejněny na vývěsce Ústavu histologie a embryologie, Kamenice 3 před mikroskopickým sálem a rovněž na www stránkách ústavu.
Information about HE teaching is available on the Department board in front of the Microscopic Hall and on the web site http://www.med.muni.cz/histology/education
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/VLHE0221c