VLIA081 Klinická imunologie a alergologie

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
3/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. (přednášející)
Miroslava Bučková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav klinické imunologie a alergologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 6. 3. až Pá 2. 6. Út 15:00–16:40 014
Předpoklady
VLIM051p Imunologie - přednáška && VSPF0622c Patol. fyziologie II - cvičení && VSPA0622c Patologie II - cvičení
Zkouka z imunologie (3. ročník)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s nejdůležitějšími imunopatologickými stavy, jejich patofyziologií, symptomatologií, diagnostikou i léčbou. Pozornost je věnována zejména chorobám z imunodeficience, autoimunity a imunologické přecitlivělosti. Důraz je kladen i na laboratorní testy používané v imunologických laboratořích a na jejich interpretaci. Kurz rozšiřuje klinické znalosti získané během studia předmětu imunologie a připravuje studenty pro studium klinických oborů zabývajících se imunopatologickými stavy. Na konci konci by student měl být schopen pochopit a interperetovat manifestaci nejdůležitějších imunopatologických chorob a interpretovat laboratorní testy užívané k diagnostice těchto chorob.
Osnova
 • Imunologické vyšetřovací metody, indikace, limitace.
 • Primární a sekundární imunodeficity. Často nemocné dítě, často nemocný dospělý. Onemocnění způsobené HIV.
 • Imunitní tolerance.Systémové autoimunitní choroby.
 • Orgánově specifické autoimunitní choroby.
 • Imunokomplexové choroby. Vaskulitidy.
 • Patofyziologie atopických stavů. Terapie atopických chorob.
 • Alergické projevy v respiračním traktu. Potravinová alergie, léková přecitlivělost.
 • Transplantace orgánů.
 • Léčba poruch imunity
Literatura
 • Fučíková T: Klinická imunologie v praxi, Galén, 1997
 • Fučíková T. a spol: Základy klinické imunologie. RDI Press, 1994
 • Litzman J, Kuklínek P., Rybníček O.: Alergologie a klinická imunologie, IDVPZ Brno, 2001
Výukové metody
Předmět je vyučovám formou přednášek.
Metody hodnocení
K získání kolokvia je nutno absolvovat úspěšně písemný test skládající se z 30 otátek. Podmínkou je správná odpověď na alespon 25 otázek
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.