VLIR051 Úvod do intervenční radiologie

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2. 3 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jakub Foukal, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jakub Hustý, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jiří Pánek (přednášející)
MUDr. Hana Petrášová (přednášející)
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLDM7X1c Diagnostické zobrazovací metody - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Uvést přehled intervenčních radiologických metod a našich vlastních zkušeností. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět možnostem, které poskytuje obor radiologie a intervenční radiologie, mít přehled o indikacích intervenčních metod, mít první zkušenosti s provedením vybraných výkonů na fantomu ( UZ, vaskulární intervence), být schopne spolupracovat na projektech radiologické kliniky ve výzkumu intervenční radiologie.
Výstupy z učení
Výstupem bude praktická zkušenost studentů s miniinvazivními výkony prováděnými v oboru intervenční radiologie.
Osnova
  • Úvod, historie, možnosti intervenční radiologiem, budoucnost IR Rekonstrukce obrazu Biopsie pod UZ, 3D navigace Intervence pod CT, C ramenem Biliární intervence - přehled instrumentaria, možnosti Biliární intervence RFA, choledochoskopie Perkutánní ablační metody. Alkoholizace, RF, MW ablace, ireverzibilní elektroporace Vaskulární intervence - úvod , přehled instrumentaria Vaskulární intervence nácvik na fantomu Intervence na muskoloskeletálním systemu
Literatura
  • VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk KALA, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Intervenční radiologie u onkologických onemocnění. Čes. radiologie, Galen, 2010, roč. 64, č. 2, s. 93-102. ISSN 1210-7883. info
  • BENDA, Karel, Daniel BARTUŠEK, Šárka BOHATÁ, Jaroslav BOUDNÝ, Karel DVOŘÁK, Marek MECHL, Miloš KEŘKOVSKÝ, Petr NÁDENÍČEK, Sylva RYBNÍČKOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Současné metody diagnostického zobrazování a intervenční radiologie - co má vědět praktický lékař (principy, možnosti, indikace, limitace). Praktický lekár, 2006, roč.2006, 86/č.2, s. 96-97. info
  • KRAJINA, Antonín a Jan H. PEREGRIN. Intervenční radiologie : miniinvazivní terapie. 1. vyd. Hradec Králové: Olga Čermáková, 2005. 835 s. ISBN 8086703088. info
Výukové metody
laboratorní cvičení, stáž
Metody hodnocení
písemný test
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/VLIR051