VLKB091 Klinická biochemie

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 30. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Dana Bučková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milan Dastych (přednášející)
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA (přednášející)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Kyselák (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Hana Vinohradská (přednášející)
Mgr. Radomíra Bednářová (pomocník)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (pomocník)
Mgr. Miroslav Fiala (pomocník)
Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (pomocník)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Nerudová
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 1. 10. až Pá 7. 12. Po 14:30–17:00 A11/114; a Po 10. 12. 15:00–16:00 A11/334
Předpoklady
( VLFA08222p || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška )
absolvování předmětů VLFA0822p || VLFA0722p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: kromě studentů LF maximálně 3 studenti MU v jednom běhu
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je naučit studenty - vybírat biochemické testy vhodné pro diagnozu některých onemocnění - znát základní problematiku běžných diagnostických testů - vědět, jak sbírat biologický materiál a jak s nim zacházet, aby se předešlo falešným výsledkům - posoudit spolehlivost laboratorních výsledků
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- účelně indikovat laboratorní biochemické testy
- správně interpretovat laboratorní výsledky
- vyhodnotit laboratorní testy s ohledem na jejich senzitivitu a specifitu
- využít znalosti nejistoty hodnoceného parametru
- orientovat se v možných preanalytických vlivech a interferencích
Osnova
 • Klinická biochemie jako obor. Biochemické testy, variabilita a spolehlivost výsledku, specifita a senzitivita, validita testu. Chyby při odběrech a zpracování materiálu, ochrana zdraví.
 • Diagnostika a monitorování nutričního stavu. Bílkoviny krevního séra. Reaktanty akutní fáze. Principy parenterální a enterální výživy. Zdroje energie.
 • Energetický výdej, dusíková bilance. Kyslík, transport a metabolismus. Poruchy oxygenace. Zátěžové stavy, energetická bilance.
 • Poruchy lipidového metabolismu.
 • Ischemická choroba srdeční, akutní a chronické srdeční selhání. Význam draselného a hořečnatého iontu. Metabolismus železa a esenciálních stopových prvků.
 • Metabolismus vody a minerálních látek. Vztah iontů k acidobazické rovnováze. Osmolalita séra a moče.
 • Acidobazický metabolismus. Indikace vyšetření, interpretace parametrů.
 • Biochemická diagnostika onemocnění ledvin, jejich monitorování. Funkční zkoušky. Močový sediment. Hemodialýza.
 • Biochemické vyšetření jater a žlučových cest. Projevy poškození, diferenční diagnostika ikterů, cholestatický syndrom.
 • Klinická biochemie gastrointestinálního traktu. Žaludeční sekrece, poruchy resorpce a onemocnění střev, testy na funkci pankreatu.
 • Poruchy metabolismu glukosy, diabetes mellitus.
 • Močová kyselina, hyperurikemie. Urolitiáza.
 • Biochemické vyšetření funkce tyroidey a nadledvin.
 • Metabolismus kalcia a fosfátů. Markery kostního metabolismu.
 • Tumorové markery. Ovlivnění výsledku testů biologickými faktory, interference léčiv.
Literatura
  povinná literatura
 • RACEK, Jaroslav. Klinická biochemie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2006. 329 s. ISBN 8072623249. info
  doporučená literatura
 • SCHNEIDERKA, Petr. Kapitoly z klinické biochemie. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2000. 284 s. ISBN 8024601400. info
 • JABOR, A. Vnitřní prostředí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2008, 2009. 560 s. ISBN 978-80-247-1221-5. info
 • MASOPUST, Jaroslav. Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 832 s. část I. a část II. ISBN 80-7184-649-3. info
 • Tietz fundamentals of clinical chemistry. Edited by Carl A. Burtis - Edward R. Ashwood - David E. Bruns - Barbara G. Sawye. 6th ed. St. Louis, Mo.: Saunders/Elsevier, 2008. xx, 952. ISBN 9780721638652. info
 • Clinical chemistry : techniques, principles, correlations. Edited by Michael L. Bishop - Edward P. Fody - Larry E. Schoeff. 6th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2010. xx, 732. ISBN 9780781790451. info
Výukové metody
přednášky s využitím audiovizuálních učebních opor (pp-prezentace, komentovaná videa) včetně interaktivních vstupů. Účast na seminářích je povinná. V průběhu semestru jsou povoleny max. 2 absence ze závažných zdravotních nebo studijních důvodů (např. zkouška z jiného předmětu, obojí nutno doložit).
Metody hodnocení
písemný test, test obsahuje 40 otázek, k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 25 bodů; koloquium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.