VLKG7X1c Clinical Genetics - practice

Faculty of Medicine
spring 2019
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Šárka Prášilová (seminar tutor)
MUDr. Jana Šoukalová (seminar tutor)
RNDr. Iveta Valášková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Marta Hanáková (seminar tutor)
Mgr. Hana Filková (seminar tutor)
Mgr. Silvie Dudová (seminar tutor)
Mgr. Kateřina Kašíková, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Supplier department: Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Timetable of Seminar Groups
VLKG7X1c/01: Mon 27. 5. 7:30–12:30 N01062, Tue 28. 5. 8:00–10:00 N01062, Wed 29. 5. 7:30–10:00 N01062
VLKG7X1c/03: Mon 25. 2. 7:30–12:30 N01062, Tue 26. 2. 8:00–10:00 N01062, Wed 27. 2. 7:30–10:00 N01062
VLKG7X1c/04: Mon 29. 4. 7:30–12:30 N01062, Tue 30. 4. 8:00–10:00 N01062, Wed 1. 5. 7:30–10:00 N01062
VLKG7X1c/06: Mon 15. 4. 7:30–12:30 N01062, Tue 16. 4. 8:00–10:00 N01062, Wed 17. 4. 7:30–10:00 N01062
VLKG7X1c/10: Mon 20. 5. 7:30–12:30 N01062, Tue 21. 5. 8:00–10:00 N01062, Wed 22. 5. 7:30–10:00 N01062
VLKG7X1c/12: Mon 4. 3. 7:30–12:30 N01062, Tue 5. 3. 8:00–10:00 N01062, Wed 6. 3. 7:30–10:00 N01062
VLKG7X1c/16: Mon 1. 4. 7:30–12:30 N01062, Tue 2. 4. 8:00–10:00 N01062, Wed 3. 4. 7:30–10:00 N01062
Prerequisites (in Czech)
VLLM0522p Medical Microbiology II - lect && VLIM051p Immunology - lecture && VLLP0633c Clinical Introduction III - practice && VLPA0622p Pathology II - lecture
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course provides an overview of the methods used in laboratories of clinical genetics including prenatal cytogenetics, postnatal cytogenetics, cytogenetics in oncology, molecular cytogenetics and modern DNA and RNA diagnostic methods. In addition, genetic counseling and selected model case reports are presented to students. The subject matter presented in this course will help to better understand other medical subjects including internal medicine, neurology, surgery etc. Visit to Mendel's museum in Brno.
Learning outcomes
Student will be able to:
- to examine the patient with suspected genetic disease
- build a lineage
- to indicate the tests that will lead to the diagnosis of genetic diseases
- Have a basic overview of cytogenetic and molecular biological methods
- have a basic overview of the types of inheritance and the most important inherited diseases
Syllabus
 • Principles of clinical genetics - standard karyotype and its abnormalities - indication criteria for prenatal and postnatal karyotype examination - prenatal cytogenetic methods - prenatal screening examinations – chromosomal aberrations – chromosome instability – principles of DNA diagnostics - prenatal diagnostics using methods of molecular genetics – gene therapy and mapping of the human genome – principles of oncocytogenetics – genetic counseling - case reports.
Literature
 • Základem studia je látka přednášená na přednáškách a probíraná na seminářích a stážích z klinické genetiky a materiály v IS.
 • D.J.Pritchard, B.R.Korf: Základy lékařské genetiky, Galén 2007
 • Nussbaum, Mc Illnes, :Thompson & Thompson: Klinická genetika, 2004
 • SRŠEŇ, Štefan and Klára SRŠŇOVÁ. Základy klinickej genetiky. 2. preprac. a rozš. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1995. 259 s. ISBN 8021704772. info
 • KUČEROVÁ, Maria. Vrozené a získané poruchy lidských chromosomů [Kučerová, 1988]. Praha: Avicenum, 1988. info
 • HYÁNEK, Josef. Klinické a biochemické aspekty vrozených metabolických poruch. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1980. 280 s. info
 • MICHALOVÁ, Kyra. Úvod do lidské cytogenetiky. Vyd. 1. V Brně: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 172 s. ISBN 8070132817. info
 • Vojtíšková M.: Klinická molekulární genetika, IDVPZ Brno, 1999
 • ŠMARDA, Jan. Člověk v proudu dědičnosti (Geny v lidském zdraví a nemoci) (Man in the stream of heredity). Praha: Grada-Avicenum, 1999. 136 pp. ISBN 80-7169-768-0. info
 • Pokroky v lékařské genetice. Edited by Jan Kapras. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1992. 141 s. ISBN 80-85047-10-1. info
 • ŽIŽKA, Jan. Diagnostika syndromů a malformací. 1. vyd. Praha: Galén, 1994. 414 s. ISBN 80-85824-04-3. info
 • Practical genetic counselling. Edited by Peter S. Harper. 4th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1993. 348 s. ISBN 0-7506-0928-1. info
 • Atlas klinických syndromů :pro kliniku a praxi. Edited by H.-R Wiedemann - J. Kunze - F.-R Grosse, Translated by Miloslav Navrá. 1. vyd. Martin: Osveta, 1996. xxvii, 684. ISBN 80-217-0517-5. info
 • George H. Sack, Jr. : Medical Genetics
Teaching methods
practise
Assessment methods
for giving of course-unit credit is necessary full attendance in the lessons
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 15.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Autumn 2000, Spring 2001, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, autumn 2019, spring 2020, autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (spring 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2019/VLKG7X1c