VLLF111 Pokročilé praktikum z lékařské fyziky

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (přednášející)
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Věra Maryšková (cvičící)
Garance
Mgr. Daniel Vlk, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Daniel Vlk, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLBF011p Biofyzika - přednáška
Zkouška z Biofyziky, nebo Lékařské fyziky a informatiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/24, pouze zareg.: 0/24, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/24
Jiné omezení: 2 skupiny
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: využívat informační technologie pro vyhledávání a třídění odborných informací; ovládat pokročilé diagnostické a laboratorní přístroje; hodnotit výsledky získané biofyzikálními metodami z hlediska vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání; rozlišovat možnosti využití biofyzikálních technik a lékařských přístrojů v praxi;
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: využívat informační technologie pro vyhledávání a třídění odborných informací; ovládat pokročilé diagnostické a laboratorní přístroje; hodnotit výsledky získané biofyzikálními metodami z hlediska vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání; rozlišovat možnosti využití biofyzikálních technik a lékařských přístrojů v praxi;
Osnova
 • Praktická cvičení.
 • Budoucnost informačních technologií v medicíně. Vyhledávání odborných informací.
 • Bezpečné a efektivní využití diagnostických a terapeutických prostředků.
 • Počítačové simulace ve výuce lékařství.
 • Nanotechnologie v medicíně.
 • Luminiscence a lasery v medicíně. Fluorescenční mikroskopie.
 • Experimentální úlohy:
 • 1. Měření elektromagnetických parametrů prostředí – měření magnetického pole a kvantifikace externích zdrojů elektromagnetického vlnění.
 • 2. Měření rychlosti toku krve v periferních cévách.
 • 3. Diagnostický ultrazvuk s modelem pro duplexní zobrazení.
 • 4. Diagnostický ultrazvuk - trojrozměrné zobrazování; kontrolovaná katetrizace modelu cévy.
 • 5. Termografie – chladový test.
 • 6. Termografie – stanovení emisivity.
 • 7. Hodnocení parametrů RTG záření.
 • 8. Perimetrie a topografie rohovky.
 • 9. Spektrofotometrie a elektroforéza nukleových kyselin.
Literatura
  doporučená literatura
 • HRAZDIRA, Ivo, Vojtech MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of Biophysics and Medical Technology. 1. vydání 1. dotisk. Brno: Muni Press, 2009. 317 s. ISBN 978-80-210-4228-5. info
 • MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Aleš BOUREK. Lékařská fyzika a informatika : (se zaměřením na zubní lékařství). [1. vydání]. Brno: Neptun, 2007. 352 stran. ISBN 9788086850023. info
 • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 395 s. ISBN 80-902896-1-4. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení a semináře
Metody hodnocení
Základní podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech praktických cvičení. Pro každé absolvované praktikum studenti zpracují protokol zahrnující kritické hodnocení použitých metod.
Informace učitele
Předmět doporučen pro studenty prvních až třetích ročníků LF MU.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.