VLLM0421p Lékařská mikrobiologie I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Veronika Korecká (cvičící)
Mgr. Lukáš Vacek (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 5. 3. 8:00–9:40 B11/114, Pá 12. 3. 8:00–9:40 B11/114, Pá 19. 3. 8:00–9:40 B11/114, Pá 26. 3. 8:00–9:40 B11/114, Pá 9. 4. 8:00–9:40 B11/114, Pá 16. 4. 8:00–9:40 B11/114, Pá 23. 4. 8:00–9:40 B11/114
Předpoklady
VSBI0222p Biologie II-přednáška || VLBI0222p Lékařská biologie II-přednáška && VLBF011p Biofyzika - přednáška
Předpokladem jsou odpovídající znalosti z anatomie, histologie, biologie, biochemie a fyziologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty definovat základní pojmy lékařské diagnostické virologie, mykologie a parazitologie
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen:
- definovat mikrobiální morfologii a fyziologii, základy genetiky mikrobů
- popsat mikrobiální biofilm a jeho vlastnosti
- vysvětlit patogenita a virulence, faktory patogenity a virulence, patogeneze a průběh infekce
- popsat tenacitu mikroorganismů, základní principy a praktické použití dekontaminačních metod
Osnova
 • 1. Úvod do mikrobiologie
 • 2. Bakteriální buňka, růst mikrobů
 • 3. Mikroby a prostředí
 • 4. Patogenita a virulence
 • 5. Mikrobiální biofilm
 • 6. Mikroby a hostitel
 • 7. Mikroby a imunita hostitele
 • 8. Antibiotika I.
 • 9. Antibiotika II.
 • 10. Antibiotika III.
 • 11. Další antimikrobiální látky
 • 12. Principy antimikrobiální terapie
 • 13. Speciální mikrobiologie – vybrané kapitoly I.
 • 14. Speciální mikrobiologie – vybrané kapitoly II.
Literatura
  povinná literatura
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-902896-2-2. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5. info
 • LIPTÁKOVÁ, Adriana. Lekárska mikrobiológia. 1. vyd. Bratislava: Herba, 2019. ISBN 978-80-89631-91-9. URL info
  doporučená literatura
 • VOTAVA, Miroslav, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 1. vyd. Brno: Neptun, 2010. 495 s. ISBN 978-80-86850-04-7. info
 • GREENWOOD, David. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 686 s. ISBN 80-7169-365-0. info
 • RULÍK, Martin, Veronika HOLÁ, Filip RŮŽIČKA, Miroslav VOTAVA, Dana BAUDIŠOVÁ, Jiří GALLO, Simona KAPRÁLOVÁ, Kateřina KOHUŠOVÁ, Dagmar KOUKALOVÁ, Václav KŮDELA, Jiří MIKEŠ, Radko NOVOTNÝ, Martina SIGLOVÁ, Věra TORŠOVÁ a Jiří ZIMÁK. Mikrobiální biofilmy. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 448 s. Monografie. ISBN 978-80-244-2747-8. info
 • GOERING, Richard V., Hazel M. DOCKRELL, Mark A. ZUCKERMAN, Ivan M. ROITT a Peter L. CHIODINI. Mimsova lékařská mikrobiologie. Translated by Jaroslav Julák - Jan Bobek - Renáta Čermáková - Karel Holada. 5. vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. xiv, 568. ISBN 9788073879280. info
 • HURYCH, Jakub a Roman ŠTÍCHA. Lékařská mikrobiologie : repetitorium. Vydání 1. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. xii, 621. ISBN 9788075538444. info
 • Tituly 1, 2, přednášky v IS MU a veškeré materiály z praktik jsou základní studijní materiály ke zkoušce, ostatní jsou doplňkové.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Jde o první část přednášek bez zakončení. Po druhém bloku přednášek (VLLM0522p) následuje praktická a teoretická zkouška.
Navazující předměty
Informace učitele
Telefonní a e-mailový kontakt:
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, tel.: +420 543 183 090 (přednosta)
Doc. MUDr. Vladana Woznicová, PhD: woznic@med.muni.cz
Sekretářka: Martina Ondříková, tel.: +420 543 183 091
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz (kontaktní osoba), tel.: +420 543 183 113
odb. as. Ing. Veronika Holá, PhD: veronika.hola@fnusa.cz
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 093
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
odb. as. Mgr. Milada Dvořáčková, PhD: milada.dvorackova@fnusa.cz
as. Mgr. Lukáš Vacek: vacek.lukas.88@gmail.com
as. Mgr. Ing. Veronika Korecká, Ing, MSc: 324090@mail.muni.cz
as. Mgr. Dominika Kleknerová: dominika.kleknerova@med.muni.cz
as. MUDr. Alena Siváková: sivakova.alena@marsik.org
Více informací v praktikárně ústavu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.