VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2011
Rozsah
1/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milada Dvořáčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Mahelová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Mališová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (cvičící)
Mgr. Petra Šišková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Iva Holešovská (pomocník)
Garance
MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Rozvrh
Po 24. 10. až Čt 22. 12. Po 15:30–17:10 N01001
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VLLM0522p/VLA: Pá 8:00–8:50 KOM 200
Předpoklady
VSBC0221p Biochemie I-předn. && VLLM0421c Lékařská mikrobiologie I-cvič. && VSET021 Lékařská etika I && ( VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s || VSLT011s Základy lék. terminologie -p ) && ZC041 Zacházení s chemickými látkami
Předpokladem je znalost tématiky probírané v prvním semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu bude student schopen
* porozumět významu mikrobiálních nálezů v různých lokalizacích
* rozumět rozdílu mezi běžnou mikrobiální flórou, přechodnými nálezy, kontaminanty a patogeny v různých lokalizacích
* chápat, které infekce jsou vzácné a které se zpravidla vyskytují častěji
* znát základy diagnostického a terapeutického přístupu u nejtypičtějších mikrobiálních onemocnění; nicméně zde může jít pouze o základ a další rozšíření je očekávání v klinických předmětech, zejména Infektologii

Jmenovitě by studenti měli znát běžnou flóru (existuje-li)/přechodné nálezy/běžné kontaminanty/patogeny v 
* jednotlivých částech horních a dolních dýchacích cest, plic a středního ucha
* různých částech gastrointestinálního traktu, jater, žlučníku a slinivky břišní
* jednotlivých částech vylučovacího systému
* jednotlivých částech pohlavního systému
* jednotlivých částech centrálního a periferního nervového systému
* krevního řečiště, kostí, svalů a rozličných tkání
* kůže, očí, zevního ucha

Také by měli znát specifické problémy mikrobiálních infekcí
* během těhotenství a porodu a během prvních dnů po porodu
* u hospitalizovaných, zejmén imunokompromitovaných pacientů (nemocniční infekce)
Osnova
 • 1. - 2. Původci respiračních infekcí
 • 3. - 4. Původci zažívacích infekcí
 • 5. - 6. Původci infekcí CNS a močových infekcí
 • 7. - 8. Původci pohlavních a pohlavně přenosných infekcí
 • 9. - 10. Původci infekcí ran a kůže
 • 11. - 12. Původci sepsí
 • 13. - 14. Původci kongenitálních a nozokomiálních infekcí
Literatura
  doporučená literatura
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-902896-2-2. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5. info
 • Medical microbiology : A guide to microbial infections: Pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood - Richard C. B. Slack - John F. Peutherer - Barer M. 17th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2007. 738 s. ISBN 978-0-443-10209-7. info
  neurčeno
 • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8. info
 • GREENWOOD, David. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 686 s. ISBN 80-7169-365-0. info
 • BEDNÁŘ, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha: Marvil, 1996. 558 s. info
 • MURRAY, Patrick R., Ken S. ROSENTHAL a George S., et al. KOBAYASHI. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby, 2002. 826 s. ISBN 0-323-01213-2. info
 • MIMS, Cedric A. Medical microbiology. Updated 3rd ed. Edinburgh: Elsevier, 2004. ix, 660. ISBN 0323035752. info
 • Pro české studium je základní Lék. mikrobiologie obecná a L. m. speciální (plus protokoly a výukové materiály na IS MU). Ostatní jsou doplňkové. For English study, Greenwood book is basic (+ protocols and educ. materials on IS), other are supplementary.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Návštěva přednášek se nekontroluje, je však vřele doporučena.
Předmět je zakončen praktickou zkouškou, písemným připouštěcím testem a ústní teoretickou zkouškou. Při neúspěchu při kterékoli části student dále nepokračuje.
Praktická zkouška představuje splnění úkolu, který si student vylosuje nebo mu je určen asistentem. Student neúspěšný u praktické zkoušky nepokračuje k teoretické zkoušce. U opravného pokusu se promíjí praktická zkouška studentům, kteří byli u předchozího pokusu hodnoceni známkou A nebo B. Neplatí pro studenty, kteří přicházejí znovu na řádný termín poté, co si předmět zapsali jako opakovaný.
U teoretické zkoušky student absolvuje písemný připouštěcí test (přibližně 20 až 30 otázek). Poté student (v případě úspěšného napsání testu) pokračuje k teoretické části, kde si losuje jednu trojici otázek. Otázek je celkem 180 (toto číslo se může mírně změnit). V případě úspěšného absolvování připouštěcího testu a následného neúspěchu u ústní části zkoušky se při příštím pokusu v rámci jednoho zapsání předmětu již připouštěcí test neabsolvuje.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.medmicro.info
E-mailový a telefonický kontakt – E-mail and phone contact:
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD.: fruzic@fnusa.cz, TEL 543 183 090 (přednosta ústavu/head)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, TEL 543 183 117
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 097
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD.: monika.heroldova@fnusa.cz
as. Mgr. Barbora Žaloudiková: barzal@cktch.cz
as. Mgr. Martina Mahelová: 150878@mail.muni.cz
as. MUDr. Zuzana Vališová: zuzana.valisova@fnusa.cz
as. MUDr. Alena Procházková: prochazkovaalena@klikni.cz
Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu. More information in Practical Hall.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Zkušební otázky budou uveřejněny ve Studijních materiálech předmětu
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.