VLNE9X1c Neurologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA (cvičící)
PhDr. Mgr. Milena Košťálová, Ph.D. (cvičící)
Hana Božková (pomocník)
Jitka Smejkalová (pomocník)
MUDr. Štefánia Aulická, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zuzana Hummelová, Ph.D. (cvičící)
Dana Chalupová, DiS. (cvičící)
Jana Aberlová (pomocník)
Dana Chalupová (pomocník)
Klára Marečková, Ph.D., M.Sc. (pomocník)
Jaromíra Saláková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLNE9X1c/09: Po 22. 10. až Pá 2. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 B-5.022
VLNE9X1c/10: Po 8. 10. až Pá 19. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 B-5.022
VLNE9X1c/11: Po 24. 9. až Pá 5. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N12190
VLNE9X1c/12: Po 14. 1. až Pá 25. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 B-5.022
VLNE9X1c/15: Po 17. 12. až Pá 11. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N12190
VLNE9X1c/16: Po 3. 12. až Pá 7. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 D.G.4.85, Po 10. 12. až Pá 14. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 B-5.022
VLNE9X1c/32: Po 19. 11. až Pá 30. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N05005a
VLNE9X1c/33: Po 5. 11. až Pá 16. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N11190
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && VLDM7X1c Diagn. zobr. metody-cvičení && VLOL7X1a Oční lékařství-cvič. && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VLNP081c Propedeut.v neurologii -cvič.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit základy neurologie a neurologického vyšetření; použít informace o neurologické symptomatologii ke stanovení syndromů objevujícím se při postižení nervového systémuů vytvořit diferenicální diagnózu; předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí topické a diferenciálně diagnostické rozvaze interpretovat výsledky paraklinických vyšetření
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit základy neurologie a neurologického vyšetření; použít informace o neurologické symptomatologii ke stanovení syndromů objevujícím se při postižení nervového systému
- vytvořit diferenicální diagnózu;
- předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí topické a diferenciálně diagnostické rozvaze interpretovat výsledky paraklinických vyšetření
Osnova
 • Obecná neurologie.
 • Obsah zaměřen na propedeutiku a syndromologii. Praktická výuka v posluchárně a u lůžka pacienta, kombinace nové látky a procvičování s pacienty.
 • 1.den: Neurologická anamnéza. Reflexologie. Parézy, pyramidové jevy, hybné poruchy.
 • 2.den: Vyšetření kraniálních nervů. Vyšetření senzitivity, poruchy citlivosti.
 • 3.den: Vyšetření extrapyramidových a mozečkových poruch, vyšetření páteře, poruch stoje a chůze, menigeálního syndromu, vyšetření v bezvědomí.
 • 4. den: Základy vyšetřovacích metod v neurologii.
 • 5.-6. den: Vývojová neurologie. Vyšetření pacienta v dětském věku (stáž na klinice dětské neurologie).
 • Speciální neurologie.
 • Obsah zaměřen na hlavní nozologické jednotky a syndromy v neurologii. Úvodní teoretické téma 45 minut v posluchárně (seminář, částečně participují studenti, na dané téma krátký příspěvek, např. současná léčba určité nozologické jednotky), dále praktická výuka u lůžka i na ambulanci.
 • 7. den: neurologický chorobopis, neurologická diagnóza (možná zde také seminář o vyšetřovacích metodách v neurologii); mozkové cévní příhody.
 • 8. den: Epilepsie, tumory, vertebrogenní onemocnění (pobyt na ambulanci).
 • 9. den: Movement disorders, bolesti hlavy, demence (pobyt na ambulanci). 10.den: Nervosvalová onemocnění, onemocnění kraniálních nervů, kriticky nemocný pacient (jednotka intenzivní péče). Klasifikovaný zápočet spojený s vypracováním neurologického chorobopisu (= praktická zkouška jako součást závěrečné rigorózní zkoušky)
Literatura
  doporučená literatura
 • Učebnice speciální neurologie. Edited by Zdeněk Kadaňka. 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 302 s. ISBN 9788021053205. info
 • Učebnice speciální dětské neurologie : pro studenty 4. a 5. ročníku LF MU s rozšířenou výukou pediatrie. Edited by Hana Ošlejšková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 123 s. ISBN 9788021056596. info
 • John Morris, Joseph Jankovic: Neurological Clinical Examination, Hodler Arnold Co, 2012
 • International Neurology: A clinical approach: by Robert P. LIsak, Daniel D Truong, William M Carroll, Roongroj Bhidayasiri, Blackwell Publishing Ltd 2010, ISBN 9781444317008
  neurčeno
 • Merritt’s Neurology, 13th Edition is edited by by Elan D. Louis MD MS (Author), Stephan A. Mayer MD (Author), Lewis P. Rowland MD (Author) ISBN-13: 978-1451193367, ISBN-10: 145119336X
Výukové metody
seminář, stáž
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet po absolvování povinné výuky. průběžné písemné testy Závěrečná rigorózní ústní zkouška
Informace učitele
Informace jsou vyvěšeny na nástěnkách I., II. a dětské neurologické kliniky LFMU Kontaktní osoby:
1.neurologická klinika LF MU (FN u sv. Anny, Pekařská): Prof. MUDr. Irena Rektorová, irena.rektorova@fnusa.cz 2.neurologická klinika LF MU (FN Brno, Jihlavská): Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., jbednar@fnbrno.cz Dětská neurologická klinika LF MU a FN Brno (FN Černopolní): Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, hoslej@fnbrno.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: po blokové atáži praktická zkouška, pó úspěšném složení zápočet
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/VLNE9X1c

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 11. 2018 21:29, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému