VLON091 Klinická onkologie

Lékařská fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (přednášející)
MUDr. Otakar Bednařík (přednášející)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Bučková (přednášející)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D. (přednášející)
MUDr. František Folber, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Markéta Hadrabová (přednášející)
MUDr. Jana Halámková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Josef Chovanec, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (přednášející)
MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (přednášející)
MUDr. Jozef Michalka (přednášející)
MUDr. Eva Michalková (přednášející)
MUDr. Lenka Ostřížková (přednášející)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (přednášející)
MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Markéta Protivánková (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lukáš Semerád, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (přednášející)
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D. (přednášející)
MUDr. David Šálek (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (přednášející)
MUDr. Lenka Volková (přednášející)
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lada Klvačová (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Čechmanová
Dodavatelské pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 16. 9. až Pá 20. 9. každý pracovní den 9:45–11:50 B11/114
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VLON091/VLA: Po 16. 9. 7:30–9:35 B11/334, Út 17. 9. 7:30–9:35 B09/324, St 18. 9. 12:00–14:30 B09/324, Čt 19. 9. 7:30–9:35 B11/234, Pá 20. 9. 12:00–14:30 B11/234
Předpoklady
( VLFA0822c Farmakologie II - cvičení || VLFA0722c Farmakologie II - cvičení ) && VSIP0622p Interní propedeutika II-předn. && VLCP0622p Chir. propedeutika II - předn. && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VSOT7X1c ORL
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumět základům onkologie obecné a speciální Osvojit si diagnostické a léčebné dovednosti nutné pro lékaře nespecialistu.
Osnova
  • Obecná onkologie
  • Vznik nádorů. Nutriční vlivy na vznik nádorů. Problémy výživy onkologicky nemocných. Morfologická a klinická klasifikace. Protinádorová chemoterapie, hormonoterapie a bioterapie. Radioterapie. Chirurgická léčba nádorů. Diagnostika a léčba pomocí radionuklidů. Infekční komplikace u imunosuprimovaných nemocných, léčba febrilní neutropenie a sepse. Paliativní, podpůrná a analgetická léčba. Akutní stavy u onkologicky nemocných. Trombofilie, poruchy koagulace, hyperkalcemie, maligní osteolýza, hyperleukocytární a hyperviskózní syndrom. Psychologie onkologicky nemocných, příbuzných a ošetřujícího personálu. Transplantace krvetvorné tkáně.
  • Speciální onkologie
  • Karcinomy hlavy a krku. Kožní nádory.Karcinom prsu. Karcinomy trávicí trubice. Urologické tumory. Nádory pleury mediastina a plic. Hematologické maligní choroby.Podrobnou osnovu předmětu, skládající se z obecné a speciální části, naleznete na adrese http://www.mou.cz/cz/osnova-vyuky/article.html?id=604
Literatura
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Výuka onkologie pro studenty všeobecného lékařství končí standardně zkouškou.
Informace učitele
Přednášky probíhají v Masarykově onkologickém ústavu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.