VLON091 Klinická onkologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (přednášející)
MUDr. Otakar Bednařík (přednášející)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Bučková (přednášející)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lucie Ehrlichová (přednášející)
MUDr. Michal Eid (přednášející)
doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D. (přednášející)
MUDr. František Folber, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Peter Grell, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Markéta Hadrabová (přednášející)
MUDr. Štěpán Hrabovský (přednášející)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lada Klvačová (přednášející)
doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eva Mičulková (přednášející)
MUDr. Jozef Michalka (přednášející)
MUDr. Radim Němeček, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Ostřížková (přednášející)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Yvona Pospíšilová (přednášející)
doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Markéta Protivánková (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lukáš Semerád (přednášející)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (přednášející)
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D. (přednášející)
MUDr. David Šálek (přednášející)
MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. (přednášející)
MUDr. Lenka Šmardová (přednášející)
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Štork (přednášející)
MUDr. Zuzana Šustková (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (přednášející)
MUDr. Jakub Trizuljak (přednášející)
MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (přednášející)
MUDr. Barbora Weinbergerová (přednášející)
MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (přednášející)
Eva Čechmanová (pomocník)
Ing. Daniela Kodytková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
( VLFA0822c Farmakologie II - cvičení || VLFA0722c Farmakologie II - cvičení ) && VSIP0622p Interní propedeutika II-předn. && VLCP0622p Chir. propedeutika II - předn. && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VSOT7X1c ORL
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumět základům onkologie obecné a speciální Osvojit si diagnostické a léčebné dovednosti nutné pro lékaře nespecialistu.
Osnova
  • Obecná onkologie
  • Vznik nádorů. Nutriční vlivy na vznik nádorů. Problémy výživy onkologicky nemocných. Morfologická a klinická klasifikace. Protinádorová chemoterapie, hormonoterapie a bioterapie. Radioterapie. Chirurgická léčba nádorů. Diagnostika a léčba pomocí radionuklidů. Infekční komplikace u imunosuprimovaných nemocných, léčba febrilní neutropenie a sepse. Paliativní, podpůrná a analgetická léčba. Akutní stavy u onkologicky nemocných. Trombofilie, poruchy koagulace, hyperkalcemie, maligní osteolýza, hyperleukocytární a hyperviskózní syndrom. Psychologie onkologicky nemocných, příbuzných a ošetřujícího personálu. Transplantace krvetvorné tkáně.
  • Speciální onkologie
  • Karcinomy hlavy a krku. Kožní nádory.Karcinom prsu. Karcinomy trávicí trubice. Urologické tumory. Nádory pleury mediastina a plic. Hematologické maligní choroby.Podrobnou osnovu předmětu, skládající se z obecné a speciální části, naleznete na adrese http://www.mou.cz/cz/osnova-vyuky/article.html?id=604
Literatura
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Výuka onkologie pro studenty všeobecného lékařství končí standardně zkouškou.
Informace učitele
Přednášky probíhají v Masarykově onkologickém ústavu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.