VLON091 Clinical Oncology - lecture

Faculty of Medicine
Autumn 2012
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (lecturer)
MUDr. Otakar Bednařík (lecturer)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Dana Dvořáková, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D. (lecturer)
MUDr. František Folber, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (lecturer)
MUDr. Jozef Michalka (lecturer)
MUDr. Milan Navrátil (lecturer)
MUDr. Lenka Ostřížková (lecturer)
MUDr. Martina Palacková (lecturer)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (lecturer)
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Yvona Pospíšilová (lecturer)
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Markéta Protivánková (lecturer)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Arne Rovný (lecturer), prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (deputy)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (lecturer)
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (lecturer)
prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (lecturer)
doc. Mgr. Martin Trbušek, Dr. (lecturer)
MUDr. Lenka Volková (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (lecturer)
MUDr. Markéta Vyskočilová (lecturer)
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (lecturer)
MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (lecturer)
Ing. Daniela Kodytková, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Supplier department: Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Timetable
Mon 17. 9. to Fri 21. 9. each working day 9:45–11:50 B11/114
  • Timetable of Seminar Groups:
VLON091/VLA: Mon 17. 9. to Fri 21. 9. Mon 7:30–9:35 B11/334, Tue 7:30–9:35 B09/324, Wed 12:00–14:30 B09/324, Thu 7:30–9:35 B11/234, Fri 12:00–14:30 KOM 200
Prerequisites (in Czech)
( VLFA0822c Pharmacology II - p || VLFA0722c Pharmacology IIp ) && VSIP0622p Clin.exam.int.med. II lectures && VLCP0622p Clin.exam.surg.II-lecture && VLCH0832c Surgery II - practicals && VSLE7X1p Medical Ethics 2 - lecture && ( VLVL9X65c Internal medicine part 5 || VLVL7X65c Internal medicine part 5 ) && VSOT7X1p Otorhinolaryngology-lect.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main objectives can be summarized as follow: to understand the basis teaching of oncology, supportive care and treatment of all frekvent oncologic diseases
Syllabus
  • Obecná onkologie
  • Vznik nádorů. Nutriční vlivy na vznik nádorů. Problémy výživy onkologicky nemocných. Morfologická a klinická klasifikace. Protinádorová chemoterapie, hormonoterapie a bioterapie. Radioterapie. Chirurgická léčba nádorů. Diagnostika a léčba pomocí radionuklidů. Infekční komplikace u imunosuprimovaných nemocných, léčba febrilní neutropenie a sepse. Paliativní, podpůrná a analgetická léčba. Akutní stavy u onkologicky nemocných. Trombofilie, poruchy koagulace, hyperkalcemie, maligní osteolýza, hyperleukocytární a hyperviskózní syndrom. Psychologie onkologicky nemocných, příbuzných a ošetřujícího personálu. Transplantace krvetvorné tkáně. Speciální onkologie
  • Karcinomy hlavy a krku. Kožní nádory.Karcinom prsu. Karcinomy trávicí trubice. Urologické tumory. Nádory pleury mediastina a plic. Hematologické maligní choroby.
Literature
Teaching methods
lecture
Assessment methods
Oncology for students of general medicine ends with oral examination.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, spring 2019, autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2012, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2012/VLON091