VLOZ0943c Ochrana a podpora zdraví III - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. František Beňa (cvičící)
Mgr. Jaroslav Divoký (cvičící)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (cvičící)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Lančová (cvičící)
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Zavřelová (cvičící)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Alena Tobiášová, MBA (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLOZ0943c/01: Po 2. 12. 8:00–13:00 A21/108, Út 3. 12. 8:00–13:00 A21/108, St 4. 12. 8:00–13:00 A21/108, Čt 5. 12. 8:00–13:00 A21/108, Pá 6. 12. 8:00–13:00 A21/108
VLOZ0943c/02: Po 13. 1. 8:00–13:00 A21/108, Út 14. 1. 8:00–13:00 A21/108, St 15. 1. 8:00–13:00 A21/108, Čt 16. 1. 8:00–13:00 A21/108, Pá 17. 1. 8:00–13:00 A21/108
VLOZ0943c/03: Po 6. 1. 8:00–13:00 A21/108, Út 7. 1. 8:00–13:00 A21/108, St 8. 1. 8:00–13:00 A21/108, Čt 9. 1. 8:00–13:00 A21/108, Pá 10. 1. 8:00–13:00 A21/108
VLOZ0943c/04: Po 4. 11. 8:00–13:00 A21/108, Út 5. 11. 8:00–13:00 A21/108, St 6. 11. 8:00–13:00 A21/108, Čt 7. 11. 8:00–13:00 A21/108, Pá 8. 11. 8:00–13:00 A21/108
VLOZ0943c/05: Po 18. 11. 8:00–13:00 A21/108, Út 19. 11. 8:00–13:00 A21/108, St 20. 11. 8:00–13:00 A21/108, Čt 21. 11. 8:00–13:00 A21/108, Pá 22. 11. 8:00–13:00 A21/108
VLOZ0943c/06: Po 16. 12. 8:00–13:00 A21/108, Út 17. 12. 8:00–13:00 A21/108, St 18. 12. 8:00–13:00 A21/108, Čt 19. 12. 8:00–13:00 A21/108, Pá 20. 12. 8:00–13:00 A21/108
VLOZ0943c/09: Po 30. 9. 8:00–13:00 A21/108, Út 1. 10. 8:00–13:00 A21/108, St 2. 10. 8:00–13:00 A21/108, Čt 3. 10. 8:00–13:00 A21/108, Pá 4. 10. 8:00–13:00 A21/108
VLOZ0943c/10: Út 29. 10. 8:00–13:00 A21/108, St 30. 10. 8:00–13:00 A21/108, Čt 31. 10. 8:00–13:00 A21/108, Pá 1. 11. 8:00–13:00 A21/108
VLOZ0943c/11: Po 9. 12. 8:00–13:00 A21/108, Út 10. 12. 8:00–13:00 A21/108, St 11. 12. 8:00–13:00 A21/108, Čt 12. 12. 8:00–13:00 A21/108, Pá 13. 12. 8:00–13:00 A21/108
VLOZ0943c/12: Po 23. 9. 8:00–13:00 A21/108, Út 24. 9. 8:00–13:00 A21/108, St 25. 9. 8:00–13:00 A21/108, Čt 26. 9. 8:00–13:00 A21/108, Pá 27. 9. 8:00–13:00 A21/108
VLOZ0943c/15: Po 14. 10. 8:00–13:00 A21/108, Út 15. 10. 8:00–13:00 A21/108, St 16. 10. 8:00–13:00 A21/108, Čt 17. 10. 8:00–13:00 A21/108, Pá 18. 10. 8:00–13:00 A21/108
VLOZ0943c/16: Po 21. 10. 8:00–13:00 A21/108, Út 22. 10. 8:00–13:00 A21/108, St 23. 10. 8:00–13:00 A21/108, Čt 24. 10. 8:00–13:00 A21/108, Pá 25. 10. 8:00–13:00 A21/108
Předpoklady
VLOZ0642p Ochrana a podpora zdraví II-př && VLFA08222c Farmakologie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Výuka předmětu se skládá ze dvou hlavních témat:

1. Speciální epidemiologie a vakcinologie
2. Právní aspekty ve zdravotnictví

Cílem výuky prvního tématu je:
- osvojení kompetencí v oblasti prevence přenosu infekčních onemocnění se zaměřením na nejčastější nebo nejzávažnější komunitní infekce a infekce spojené se zdravotní péčí,
- porozumění zákonitostem ovlivňujícím výskyt infekcí - ekonomickým, ekologickým, sociálním či kulturním vlivům,
- seznámení s aktuální epidemiologickou situací v České republice i ve světe a s možnostmi zneužití původců infekcí,
- osvojení základů vakcinologie se zaměřením na význam očkování a bezpečnost vakcín.

Cílem výuky druhého tématu je:
- pochopení významu právní problematiky ve zdravotní péči,
- získání dovedností v uplatňování práva v péči o pacienta,
- porozumění legislativně definovaným procesům ve vzdělávání lékařů a v oblasti kompetencí zdravotnických pracovníků.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:

- aplikovat znalosti o výskytu a přenosu infekčních onemocnění při zajišťování preventivních a represivních protiepidemických opatření na komunitní úrovni i ve zdravotnických zařízeních,
- rozumět determinantám infekčních nemocí a proniknout do tajů epidemického a pandemického šíření infekcí,
- využívat očkování v prevenci infekcí ve své zdravotnické praxi, včetně znalostí argumentace na dotazy laické veřejnosti,
- uplatnit znalosti základních právních předpisů v péči o pacienta i v profesní kariéře,
- orientovat se v právech a povinnostech pacienta i zdravotníků.
Osnova
 • Témata v týdenním bloku:
 • 1.
 • A. Infekce přenášené vodou a potravinami.
 • B. HIV, sexuálně přenosné infekce, virové hepatitidy.
 • 2.
 • A. Environmentální změny a jejich vliv na šíření infekcí.
 • B. Infekce dýchacího traktu. Vysoce nakažlivé nákazy a biologické zbraně.
 • 3.
 • Infekce preventabilní očkováním, vakcinace.
 • 4.
 • A. Shrnutí práv a povinností pacienta.
 • B. Rozhodování pacienta a rozhodování za pacienta.
 • C. Dětští pacienti a agresivní pacienti.
 • 5.
 • A. Soukromí pacienta.
 • B. Základní povinnosti zdravotnického pracovníka.
 • C. Odmítnutí, neposkytnutí a ukončení zdravotní péče.
Literatura
  doporučená literatura
 • https://www.cdc.gov
 • Infectious disease epidemiology. Edited by Ibrahim Abubakar - Ted Cohen - Helen Stagg - Laura C. Rodrigues. First published. Oxford: Oxford University Press, 2016. 379 stran. ISBN 9780198719830.
 • https://www.who.int/vaccine_safety/en/
 • www.szu.cz
 • KOLLÁROVÁ, Helena, Ivanka MATOUŠKOVÁ, Dagmar HORÁKOVÁ, Jana VLČKOVÁ, Kateřina AZEEM a Ondřej HOLÝ. Vybrané kapitoly z epidemiologie. Druhé, upravené a rozší. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 200 stran. ISBN 9788024452302. info
 • GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie : obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. 2., přepr. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 223 s. ISBN 9788024622231. info
 • BERAN, Jiří a Jiří HAVLÍK. Lexikon očkování. Praha: Maxdorf, 2008. 352, 4. ISBN 9788073451646. info
Výukové metody
cvičení, skupinová práce, projekt.
Metody hodnocení

POŽÁDAVKY K ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU (ÚSPĚŠNÉMU UKONČENÍ PŘEDMĚTU):
1. Student musí splnit veškeré předpoklady předmětu.
2. Účast na cvičeních je povinná. Povolena je pouze jedna omluvená absence (1 den v týdenním bloku). Více než jednu omluvenou absenci (2 a více dnů) je nutno nahradit s jinou seminární skupinou tak, aby byla nahrazena zameškaná témata. Nahrazování je možné pouze po předchozí domluvě s vyučujícím (pořadí témat v bloku se může během semestru měnit).
V případě jedné neomluvené absence (1 den v týdenním bloku) je student povinen napsat náhradní seminární práci nebo zpracovat prezentaci na téma, které zadá vyučující zameškaného tématu (student obdrží od vyučujícího mail s požadavky na vypracování). Hotový materiál pak student vloží do Odevzdávárny předmětu v IS nejpozději týden před absolvováním zápočtového testu. Více než jedna neomluvená absence není povolena a student musí předmět opakovat v následujícím akademickém roce.
3. Splnění zadaných úkolů (náhradní seminární práce atd.)
4. Úspěšné složení zápočtového testu. Studenti budou k zápočtovému testu připuštěni pouze tehdy, pokud splnili předchozí podmínky.

INFORMACE O ZÁPOČTOVÉM TESTU:
1. V zápočtovém testu je potřeba získat minimálně 70 % (14 z 20) otázek / bodů.
2. Každý student se musí v ISu registrovat na jeden z vypsaných termínů zápočtového testu. Tyto termíny jsou pevně stanovené (pouze v průběhu zkouškového období s výjimkou předtermínu). Žádné další termíny se vypisovat nebudou.

3.   Studenti zapsaní na konkrétní termín zápočtového testu o něj přijdou v případě, že:
  a-) se v den testu dostaví pozdě.
  b-) se k testu nedostaví a včas si nezrušili zápis na termín v systému (viz IS).

4.   V případě neúspěšného složení zápočtového testu může být test opakován DVAKRÁT a to pouze ve vypsaných termínech.

5.   V případě, že student u zápočtového testu neuspěje ani při třetím pokusu (druhé opakování), musí předmět zopakovat v následujícím semestru / školním roce.

6.   Všechny otázky v rámci zápočtového testu vycházejí z VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY, cvičení a přednášek.

Zápočtový test probíhá písemnou formou → 20 otázek s výběrem z možností, vždy jen jedna odpověď je správná (k úspěšnému složení testu je požadováno získat minimálně 14 bodů).

BODOVÉ HODNOCENÍ:

  Uspěl → 14 a více správných odpovědí / bodů.
  Neuspěl → 13 a méně správných odpovědí / bodů.

Správná odpověď = 1 bod.
Žádná odpověď = 0 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/VLOZ0943c