VLPD0932p Pediatrie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
MUDr. Milan Bajer, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (přednášející)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. (přednášející)
Garance
MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Milena Burianová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. 12:00–14:30 A11/114, Út 19. 9. 12:00–14:30 A11/114
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VLPD0932p/VLA: Po 18. 9. 14:40–17:10 A11/334, St 20. 9. 14:40–17:10 A9/324
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VLPD7X31c Pediatrie I-cvičení && VSOT7X1c ORL && VLDM7X1c Diagnast. zobr. metody -cvič. && VSIP0622p Interní propedeutika II-předn. && VLCP0622p Chir. propedeutika II - předn. && VLKG7X1c Klinická genetika - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- seznámení s hlavními pojmy a úkoly pediatrie
- seznámení s problematikou léčebné a preventivní péče v oboru
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- seznámen s hlavními pojmy a úkoly pediatrie
- seznámen s problematikou léčebné a preventivní péče v oboru
Osnova
 • Neonatologie
 • Intenzivní péče v pediatrii
 • Výživa v pediatrii
 • Imunologie v pediatrii
 • Dětská gastroenterologie
 • Dědičné poruchy metabolismu
 • Dětská revmatologie
 • Dětská hematologie
 • Dětská nefrologie
 • Dětská endokrinologie
 • Dětská kardiologie
 • Sociální pediatrie
Literatura
  doporučená literatura
 • KLIEGMAN, Robert, Bonita F. STANTON, Joseph W. ST. GEME a Nina F. SCHOR. Nelson textbook of pediatrics. Volume 2. Edited by Richard E. Behrman. 20th edition. Philadelphia: Elsevier, 2016. lxviii, 17. ISBN 9781455775668. info
 • LEBL, Jan. Klinická pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. xix, 698. ISBN 9788072627721. info
 • MICHÁLEK, Jaroslav. Pediatrická propedeutika : vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 159 s. ISBN 9788021046955. info
 • LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. 248 s. ISBN 9788072624386. info
  neurčeno
 • NEVORAL, Jiří. Praktická pediatrická gastroenterologie, hepatologie a výživa. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2013. 677 stran. ISBN 9788020428639. info
 • MUNTAU, Ania Carolina. Pediatrie. 1st. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 608 s. ISBN 978-80-247-2525-3. info
 • NOVÁK, Ivan. Intenzivní péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 579 s. ISBN 9788024614748. info
 • Praktická pediatrie : obvyklé diagnostické a léčebné postupy na Pediatrické klinice v Motole. Edited by Jan Lebl - Jan Janda - Petr Pohunek. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 189 s. ISBN 9788072625789. info
 • ŠAŠINKA, Miroslav, Tibor ŠAGÁT a László KOVÁCS. Pediatria. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Bratislava: HERBA, 2007. 740 s. ISBN 9788089171491. info
 • JANDA, Jan. Dětská nefrologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. 261 s. ISBN 8072623788. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.