VLPD11XX Pediatrie - SRZ

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0. 0 kr. (plus ukončení). Ukončení: SRZk.
Vyučující
MUDr. Milan Bajer, Ph.D. (přednášející)
MUDr Jan Blatný, PhD (přednášející)
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (přednášející)
MUDr. Petr Dominik (přednášející)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Karel Goldemund, CSc. (přednášející)
doc MUDr Michal Hladík, PhD (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. (přednášející)
doc MUDr Lubomír Kukla, CSc (přednášející)
MUDr Dana Novotná, PhD (přednášející)
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (přednášející)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Libuše Darmovzalová
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VLNE9X1p Neurologie - přednáška && VLPY9X1p Psychiatrie - přednáška && VLVZ9X1c Veřejné zdravotnictví -cvičení && VSDV9X22p Dermatovenerologie II-p && VLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && ( VLVL7X61c Vnitřní lékařství - blok 1 || VLVL9X61c Vnitřní lékařství - blok 1 ) && VLVL9X62c Vnitřní lékařství - blok 2 && VLVL9X63c Vnitřní lékařství - blok 3 && VLVL9X64c Vnitřní lékařství - blok 4 && ( VLVL9X65c Vnitřní lékařství - blok 5 || VLVL7X65c Vnitřní lékařství - blok 5 ) && VLVL9X66c Vnitřní lékařství - blok 6 && VLPD1033c Pediatrie III - cvičení && VLIN9X22 Infekční nemoci II && VLSD7X1p Soudní lékařství - přednáška && VSEI7X1 Epidemiologie infekč. nemocí && VLOL7X1 Oční lékařství && VSOT7X1p ORL && VSLP7X1 Lék. psychol. a psychosomatika && VLPL9X1 Preventivní lékařství && VLON091 Klinická onkologie && VLST7X1p Stomatologie - přednáška && VSLE7X1p Lékařská etika 2-přednáška && VLPG1022c Porodnictví a gynekologie II - && VYCET ( 3 , VLPS07X Posudkové lékařství || VLPS071 Základy posudkového lékařství , VSAT081 Základy antimikrobiál. terapie , VLKA091 Klinická anatomie , VSNO071 Novinky v oftalmologii , VSPM071 Paliativní medicína , VLKB091 Klinická biochemie , VLKF091 Vybr.kapitolyz klin.farmak. , BMBS051 Biostatistika - základní kurz , VLPM071 Právní apekty v medicíně , VLEP041 Ekonomika zdrav.péče , VLIA081 Klin.imunol. a alergol. , VLKM081 Komunikace v medicíně , VLRL041 Léčivé rostliny , VLTL081 Tělovýchovné lékařství , VSDL071 Diagnostika a léčba v ortopedii , VSAL081 Anesteziologie a léčba bolesti , VSFP071 Fyziologie a patologie novorozeneckého období ) && VLCH9X33c Chirurgie III - cvičení && ( VLAJ0222 Angličtina 1 II -p || VSAJ0222 Angličtina 1 II -p || VSNJ0222 Němčina 1 II -c ) && VSSP03X Samostatná práce-VL
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem státní zkoušky je ověření základních znalostí v epidemiologii, patogenezi, diagnostice, léčbě a prevenci nejčastějších onemocnění dětského věku.
Výstupy z učení
Student zná:
- organizaci péče o dítě
- nejčastější onemocnění dětského věku
- standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů dítěte a dokáže je aplikovat do praxe
- klinické projevy a terapii akutních stavů v pediatrii
- stanovení diagnózu a navrhnutí postupu léčby
Osnova
 • Během dvoutýdenní praxe studenti pracují samostatně na odděleních a ambulancích
 • Semináře jsou součástí kurzu
 • Praxe ukončena státní rigorózní zkouškou
Literatura
 • LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. 248 s. ISBN 9788072624386. info
 • LEBL, Jan. Klinická pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. xix, 698. ISBN 9788072627721. info
 • HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC. Pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xxxii, 767. ISBN 8072621785. info
 • MICHÁLEK, Jaroslav. Pediatrická propedeutika : vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 159 s. ISBN 9788021046955. info
 • ŠAŠINKA, Miroslav a Tibor ŠAGÁT. Pediatria. 1. vyd. Košice: SATUS, 1998. 620 s. ISBN 8096796305. info
 • CHALOUPECKÝ, Václav. Dětská kardiologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. 444 s. ISBN 8072624067. info
 • KLIEGMAN, Robert, Bonita F. STANTON, Joseph W. ST. GEME a Nina F. SCHOR. Nelson textbook of pediatrics. Volume 2. Edited by Richard E. Behrman. 20th edition. Philadelphia: Elsevier, 2016. lxviii, 17. ISBN 9781455775668. info
 • Nelson textbook of pediatrics : text with continually update online references. Edited by Robert Kliegman. 18th ed. Philadelphia: Saunders, 2007. lii, 3147. ISBN 9781416040040. info
 • CLAYDEN, Graham. Illustrated textbook of paediatrics. Edited by Tom Lissauer. 2nd ed. Edinburgh: Mosby, 2001. ix, 410. ISBN 0723431787. info
Výukové metody
příprava na státní zkoušku
Metody hodnocení
Státní rigorozní zkouška má praktickou a teoretickou část. V praktické části je požadováno komplexní klinické vyšetření pacienta, zpracování formou kazuistiky. Teoretická část sestává ze 3 otázek.
Informace učitele
Doporučená literatura
1. . Lebl J, Provazník K, Hejcmanová L a kol.: Preklinická pediatrie. Galén 2007.
2. Lebl J, Janda J, Pohunek P, Starý J a kol.: Klinická pediatrie. Galén 2012.
Rozsah textu obou učebnic je zcela odpovídající pro znalosti požadované u SZZ z pediatrie. Přitom první učebnice uvádí především vývojové aspekty dětského věku a zásady preventivních opatření, logicky na tuto učebnici pak navazuje text učebnice druhé, která uvádí podrobný přehled patologie jednotlivých tělních systémů u dětí.
Pro studium lze s určitým omezením využít také dvou níže uvedených titulů, jejichž textový rozsah je však omezený a mnohá problematika je uvedena pouze ve strukturované podobě: 1. Kovács L a kol.: Pediatria. Arete s.r.o. 2010 2. Muntau AC. Pediatrie. Grada 2009
****** Recommended textbooks 1. K. Duderstadt: Pediatric Physical Examination: An Illustrated Handbook, 2nd edition; Elsevier 2. Karen Marcdante et al.: Nelson Essentials of Pediatrics, 6th edition; SAUNDERS 3. G. Clayden, T. Lissauer: Illustrated Textbook of Paediatrics, 4th edition; Elsevier 4. William W. Hay Jr et al.: Current Diagnosis and Treatment Pediatrics, 23rd edition; LANGE Textbook No 1 is the most practical, up-to-date, well referenced guide to the diagnosis and treatment of the medical problems of children – from birth to adolescence. Other textbooks are classic textbooks for students and for pediatric residencies. These textbooks provide comprehensive, yet concise and accessible guidance on normal childhood growth and development, as well as the diagnosis, management, and prevention of common pediatric diseases and disorders.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.