VLPD7X31c Pediatrie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Milan Bajer, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Veronika Fiamoli, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Papež (cvičící)
MUDr. Magdalena Rohanová (cvičící)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (cvičící)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Garance
MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Milena Burianová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPD7X31c/01: Po 7. 1. až Pá 18. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N03086
VLPD7X31c/03: Po 29. 10. až Pá 9. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N03086
VLPD7X31c/04: Po 17. 9. až Pá 28. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 N03086
VLPD7X31c/06: Po 12. 11. až Pá 23. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N03086
VLPD7X31c/10: Po 1. 10. až Pá 12. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03086
VLPD7X31c/12: Po 1. 10. až Pá 12. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03086
VLPD7X31c/16: Po 26. 11. až Pá 7. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N03086
Předpoklady
VLPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VLPA0622p Patologie II. - přednáška && VLLP0633c Propedeutika III - cvičení && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLIM051p Imunologie - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení v pediatrii je:
- Seznámení s problematikou léčebné a preventivní péče v oboru
- Porozumění zvláštnostem medicíny dětského věku
- Seznámení se se specifiky komunikace s dětskými pacienty
- Nácvik odebrání kompletní anamnézy od rodičů dítěte
- Nácvik provedení fyzikálního vyšetření dítěte
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- základní orientace v oboru
- komunikace s dětským pacientem a jeho rodiči
- odebrat anamnézu od rodičů
- provést celkové objektivní fyzikální vyšetření dítěte
- navrhnout laboratorní a diagnostické testy
Osnova
 • - Rozdělení dětského věku
 • - Psychomotorický vývoj
 • - Hodnocení růstu a vývoje dítěte
 • - Anamnéza v pediatrii
 • - Klinické a laboratorní vyšetření
 • - Vyšetření novorozence, kojence, batolete
 • - Vyšetření respiračního, kardiovaskulárního, GIT a urogenitálního traktu u dětí
 • - Hodnocení základních laboratorních parametrů v pediatrii
 • - Výživa v dětském věku
 • - Základy farmakoterapie v pediatrii
Literatura
  doporučená literatura
 • MICHÁLEK, Jaroslav. Pediatrická propedeutika : vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 159 s. ISBN 9788021046955. info
 • LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. xiv, 248. ISBN 8072622072. info
 • LEBL, Jan. Klinická pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. xix, 698. ISBN 9788072627721. info
  neurčeno
 • MUNTAU, Ania Carolina. Pediatrie. 1st. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 608 s. ISBN 978-80-247-2525-3. info
Výukové metody
- Klinická stáž
- Seminář
Metody hodnocení
- 90% účast na stážích a seminářích
- Vypracování krátké prezentace/Power point/ na zadané téma
- Písemný test nebo ústní přezkoušení
- Zápočet
Informace učitele
Stáže a semináře probíhají v areálu Dětské nemocnice - Pracoviště dětské medicíny FN Brno, Černopolní 212/9, 613 00, Brno

Rozdělení studentů do skupin najdete na nástěnce u sekretariátu Pediatrické kliniky, Pavilon C, 4. podlaží

* Praktická výuka probíhá na odděleních Pediatrické kliniky FN Brno,Černopolní 9:

Semináře od 8:00 v:
- Studovna Pek1, pavilon G, 3.podlaží, nebo
- Studovna Pek2, pavilon C, 4. podlaží.

Klinické stáže od 10.00 na odděleních 46, 67, 48, 69,56 (je možná změna dle aktuálního rozpisu), pozdní příchod nebude akceptován

* Pomůcky: plášť, přezůvky, fonendoskop (bez pomůcek nelze stáž absolvovat)
* Šatny: pavilon A (naproti vrátnice, kde jsou k vyzvednutí klíče. Skřínky v šatně je nutno každý den uvolnit
* Nepřítomnost na stážích pro zkoušku z jiného předmětu je nutno nahradit (po domluvě s příslušným vyučujícím)
* Aktuální informace nutno sledovat na nástěnce u sekretariátu Pediatrické kliniky, pavilon C, 4.podlaží
* V zájmu každého studenta je dostavit se s dostatečným předstihem před vlastním začátkem stáže

**************************************************************
Practical training and seminars are held at the Children's Hospital - Department of Pediatric Medicine, Brno, Černopolní 212/9, 613 00, Brno
Students are divided into groups according to the schedule, which can be found on the board at the headquarters of the Department of Pediatric, Pavilion C, 4th floor
Practical training and seminars are held at the Department of Pediatrics, Brno, Černopolní 212/9, 613 00, Brno
Seminars begin mostly from 8:00 in:
- Pek1 study room, Pavilion G, 3rd floor, or
- Pek2 study room, Pavilion C, 4th floor.
Practical trainings begin mostly from 10.00 on wards 46, 67, 48, 69 and 56 (possible change according to current schedule), comming late will not be accepted
*Tools, necessary to attend practical training: official university ID card, coat, slippers, stethoscope (without tools can not student attend practical training)
*Cloakroom: Building A (at the opposite of the gatehouse – where is possible to pick up keys). Lockers must stay empty every day
*Watch the latest information on the notice board at the headquarters of the Department of Pediatrics , pavilion C, 4.floor
* It is in the interest of every student to come up early enough before beginning practical training
In accordance to The MU Study and Examination Regulations all practical education and lectures are obligatory. Only half of day absence is allowed. Exam or test is NO excuse. Substituion is allowed in the substitution week at end of semester. Personal absence in teaching could be substituted (in agreement with the teacher)
It is in the interest of every student to come up early enough before beginning practical training (to find out the allocation of students into groups and particular wards)
Students are not allowed to change specified group.
Student who will come more than 15 minutes later is not allowed to participate in practical training or seminar.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/VLPD7X31c

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 11. 2018 01:16, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému