VLPD7X31p Pediatrie I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Miroslava Burešová (přednášející)
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (přednášející)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Veronika Fiamoli, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eliška Hloušková (přednášející)
MUDr. Matěj Hrunka (přednášející)
MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (přednášející)
MUDr. František Jimramovský, MHA (přednášející)
MUDr. Tomáš Jimramovský (přednášející)
MUDr. Lucie Kalichová (přednášející)
MUDr. Jiří Nečas (přednášející)
MUDr. Erik Nedorost (přednášející)
MUDr. Jan Papež (přednášející)
MUDr. Tereza Pinkasová (přednášející)
MUDr. Magdalena Rohanová (přednášející)
doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eva Slouková (přednášející)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Štěrba (přednášející)
MUDr. Markéta Veverková (přednášející)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Petra Pavliňáková (pomocník)
Garance
MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Milena Burianová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLPF0622p Patol. fyziologie II - předn. && VLPA0622p Patologie II. - přednáška && VLLP0633c Propedeutika III - cvičení && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLIM051p Imunologie - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení s hlavními pojmy a úkoly pediatrie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- seznámen s hlavními pojmy a úkoly pediatrie
Osnova
 • Neonatologie
 • Intenzivní péče v pediatrii
 • Výživa v pediatrii
 • Imunologie v pediatrii
 • Dětská gastroenterologie
 • Dědičné poruchy metabolismu
 • Dětská revmatologie
 • Dětská hematologie
 • Dětská nefrologie
 • Dětská endokrinologie
 • Dětská kardiologie
 • Sociální pediatrie
Literatura
  doporučená literatura
 • BLÁHOVÁ, Květa, Filip FENCL a Jan LEBL. Pediatrická propedeutika. Třetí, přepracované a ro. Praha: Galén, 2019. 246 stran. ISBN 9788074924422. info
 • LEBL, Jan, Jan JANDA, Petr POHUNEK a Jan STARÝ. Klinická pediatrie. Druhé vydání. Praha: Karolinum, 2014. xix, 698. ISBN 9788024626970. info
 • LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. 248 s. ISBN 9788072624386. info
  neurčeno
 • ŠAŠINKA, Miroslav, Tibor ŠAGÁT a László KOVÁCS. Pediatria. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Bratislava: HERBA, 2007. S: 18. ISBN 9788089171491. info
 • KLIEGMAN, Robert, Bonita F. STANTON, Joseph W. ST. GEME a Nina Felice SCHOR. Nelson textbook of pediatrics. Edited by Richard E. Behrman. 20th edition. Philadelphia: Elsevier, 2016. lxviii, 17. ISBN 9781455775668. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021.